Ungarsk-engelsk oversettelse av "-ra"

HU

"-ra" engelsk oversettelse

EN
EN
EN
HU

-ra {partikkel}

volume_up
Az esőerdő-pusztulás mértékének 2020-ra a felére kell csökkennie, 2030-ra pedig meg kell szűnnie.
The destruction of the rainforest must be halved by 2020 and have ceased by 2030.
2018-ra az egészségügyi és szociális ellátás költségei előreláthatólag 27 milliárd GBP-ra fognak rúgni.
The estimated cost of health and social care by 2018 will be GBP 27 billion.
Reményeink szerint 2020-ra megkétszereződnek a tagállamok közötti összeköttetések.
It is hoped that intercommunication among Member States will double by 2020.

Eksempler av "-ra" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

HungarianDe ha a látomásokra gondolsz, nem emlékszel , hogy szó esett volna a házról...
`Yet when you think of the visions, you don't remember speaking of the house...'
HungarianA kocsmáros bámul és arra gondol, hogy "Mi az ördögöt fog ez itt csinálni??".
The bartender's looking at him thinking What the fucking hell's going on here??.
HungarianEz egy nagyon magyaros tett volt, amit bárki tanúsíthat, aki emlékszik 1956-ra.
That was a very Hungarian thing to do, as anyone will attest who remembers 1956.
HungarianA Vorga még egy ennél is sötétebb dolgot művelhetett, hogy ennyire vigyáznak .
Vorga must have been operating worse rackets than that to take this precaution.
HungarianStark vezetője gondosan ügyelt , nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
Stark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
HungarianTermészetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették , hogy ilyennek látsszék.
It was his bad chemicals, of course, which were compelling him to look like that.
HungarianBízd Mona Mayfairt erre a két boszorkányra, akik szeretik, és majd vigyáznak .
Leave Mona Mayfair to these two witches who love her and will take care of her.
HungarianCaerid, van még módom , hogy távozás előtt meglátogassam Kahle Resét?
Caerid, would there be time for me to visit Kahle Rese before leaving? he asked.
HungarianCsodálatos ez a sziget, Furulya, és büszkék vagyunk , hogy megmutattad nekünk.
'It's a lovely island, Flute, and we're proud that you chose to show it to us.'
HungarianA részvételnél is többet akar elérni: akar venni bennünket az együttdöntésre.
He is going to get more than the engagement: he is going to get us in codecision.
HungarianKülönös volt, hogy hiába jött minderre, mégsem tudta felfogni, miről van szó.
It was strange to have it all figured out and yet not understand the sense of it.
HungarianPihenésre vágyott, és arra, hogy nyugodtan végiggondolhassa, miért vadásznak .
All he wanted was to rest, to clear his mind, to learn why he was being hunted.
Hungarianmutatott Rozsdesztvenszkij.
An army means a nation-state-and which nation-state would wish to kill the Pope?
HungarianÉs azután otthagyom őt, és találok valakit, aki a lehető legjobban hasonlít .
And then to leave him and find someone who looks as nearly like him as possible.
HungarianHamis az az érvelés, hogy a gazdasági válság miatt vagyunk erre kényszerítve.
The argument that we are forced to do this by the economic crisis is a fallacy.
HungarianMortimer, hogyhogy nem gondolt , hogy rögtön értem küldjön?
Oh, Dr. Mortimer, Dr. Mortimer, to think that you should not have called me in!
HungarianBizonyára megvolt az oka, és amíg meg nem találom, nem tehetek mást, követem.
He must have had a reason, and until I find him again, I'm not taking any chances.
HungarianBármennyire készült is , Zajcevet megdöbbentette a piros nyakkendő látványa.
Zaitzev was actually surprised to see the red tie, but he could hardly complain.
HungarianA dalnok úgy nézett , mintha három feje lenne, mindegyiken egy-egy koronával.
The minstrel looked at her as if Elmara had three heads and crowns on each one.
HungarianAhogy ott állt, s lenézett , a harag, mint a víz, lassan elszivárgott belőle.
He stood looking down at him, feeling rage drain out of him like running water.