Ungarsk-engelsk oversettelse av "parancsol"

HU

"parancsol" engelsk oversettelse

HU parancsol
volume_up
{verb}

Thyrza Grey még dicsekedhetett is, milyen ereje van, és miféle erőknek parancsol.
Thyrza Grey could boast out loud about what occult powers she had or could command.
Hogyan parancsol a Fantomoknak? kérdezte a férfi.
How do you command the Specters? the man said.
Az az ember a boszorkány, aki látja a szellemeket, és parancsol nekik.
'It's a human being who can see and command spirits.
parancsol (også: rendez, igazgat, elrendez, vezényel)
Más szóval tehát, az Unió nem előír vagy parancsol, hanem segít.
In other words, the Union does not prescribe or order, but helps.
Nekem ő nem parancsol, de felelősséget sem vállal értem.
I take no orders from him, and he takes no responsibility for me.
- Nekem az úr parancsol, felőle pedig nem hallottam.
I take my orders from my lord, and I have heard nothing from him.
Elvégeztet velem egy apró feladatot, hogy jelezze, itt ő parancsol.
Get him used to doing little tasks at her bidding.
- S én megtenném, amit a ház ura parancsol, még ha a ház egy favágó kunyhója lenne is, ha bármi más kardot hordanék, s nem az Andúrilt.
'And I would do as the master of the house bade me, were this only a woodman's cot, if I bore now any sword but Andúril.'
T am subject to fate's dictates as well.
parancsol (også: kényszerít, óhajt, meghagy, akar)
Lehet, hogy megteszik, amit parancsol, de azután várni fogják magát.
They may have to do what you say, but when they have done it, theyll be waiting for you.
You'll ring the bell if you want anything, Miss?
Marhanyelvet vagy hideg sonkát parancsol, asszonyom?
Will you take cold tongue or cold ham, Madam?

Eksempler av "parancsol" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

HungarianMikor a jégben aludtam, láncon tartottam, akár egy fenevadat, de most ő parancsol nekem.
When I slept in the ice, I kept it like a beast chained up, but now it rules me.
HungarianHívd ide zsarnokodat, gyermek, és őt mérgezd meg azok helyett, akiket megmérgezni parancsol.
Call your oppressor here, child, and poison him, instead of those he points out.
HungarianCsak az elf vér parancsol a Köveknek, és úgy látszik, az enyém túl híg.
Only the Elf blood commands the Stones, and mine is thin indeed, it seems.
HungarianFear, kinek rajtam kívül csak Hannan Moszang parancsol, nagy szükségem van a hűségedre.
Second only to Hannan Mosags, your loyalty, Fear, is my greatest need.
HungarianMár most is éppen elég nyulat üldözünk, és ha az igazgató megálljt parancsol, akkor megállunk.
We're chasing enough rabbits right now, and if the Director says stop, then we stop.
HungarianAmikor az ember egy dzsinnek parancsol, vigyáznia kell, hogyan fogalmaz.
When a man commands a djinn, he tends to be careful with his phrasing.
HungarianLehet, hogy megteszik, amit parancsol, de azután várni fogják magát.
They may have to do what you say, but when they have done it, theyll be waiting for you.
Hungarian- De én nem benned kételkedem, s nem is abban, amit a szíved tenni parancsol.
'But I do not doubt you, nor the deed which my heart would do.
HungarianNem csoda, hogy apa beleszeretett ebbe az asszonyba, aki ilyen döbbenetes erőknek parancsol!
Oberon held his gun with both hands, and he had dropped his disdainful demeanor altogether.
HungarianMár nem a kis barátom parancsol... úgyhogy elindulhatsz.
Yeah, well, my little friend's not in charge anymore... so maybe you should go.
HungarianNem parancsol valamelyikük egy korty italt, mielőtt behajóznánk? kérdezte vendégszeretően Mr.
Any one care for a little nip before we embark? asked Mr. Davis hospitably.
HungarianEz csoda, Iván testvér, és a fiad azt fogja tenni, amit Isten parancsol.
It's a miracle, Brother Ivan, and he will do what God wills.
Hungarian- Amit csak úrnőm parancsol - mondta maró gúnnyal Meleagrant, és kiment, és ismét bezárta Gwenhwyfart.
Whatever my lady desires, said Meleagrant sarcastically, and went away, locking her in again.
HungarianAzt mondod tehát most, hogy követnem kell, amit a totemem parancsol.
You're telling me that I must follow my totem's decrees.
HungarianMit parancsol, messere? érdeklődött egy kellemes hangú férfi.
What do you desire, Master? a pleasant-voiced man asked of me.
Hungarian- Parancsol? - kérdezte angol, lehető legkulturáltabb akcentusával.
Yes? the Brit said finally, in his most cultured accent.
HungarianNekem ő nem parancsol, de felelősséget sem vállal értem.
I take no orders from him, and he takes no responsibility for me.
Hungarian- És higgyem is el, Morgaine úrnő, hogy ez számodra megálljt parancsol?
Am I to think that would stop you, lady Morgaine?
HungarianParancsol, kegyelmes uram? kérdezte mélyen meghajolva a primátustól.
'Yes, your Grace?' he said, bowing to the primate.
HungarianElvégeztet velem egy apró feladatot, hogy jelezze, itt ő parancsol.
Get him used to doing little tasks at her bidding.