Swahili-engelsk oversettelse av "kale"

SW

"kale" engelsk oversettelse

SW kale

Eksempler av "kale" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

Andre ord i vår ordbok