Svensk-engelsk oversettelse av "väsentligheter"

SV

"väsentligheter" engelsk oversettelse

SV väsentligheter
volume_up
{flertall}

väsentligheter (også: väsentliga delar)

Eksempler av "väsentligheter" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

SwedishDetta förutsätter att kommissionen lägger ned tid och kraft på väsentligheter i stället, t.ex. på att få fram ett förslag om fördelning av slots.
This is assuming that the Commission will devote time and energy to essential matters instead, such as on producing a proposal on the allocation of slots.
SwedishDet var en framgång såtillvida att överenskommelser om väsentligheter nåddes i en rad frågor som var mycket viktiga särskilt för oss som medlemsstater i EU och för västvärlden som helhet.
It was a success in that agreement was reached, in essence, on a number of things that were very important particularly to us as Member States of the EU, to the West as a whole.