Svensk-engelsk oversettelse av "marknad"

SV

"marknad" engelsk oversettelse

volume_up
marknad {fell.kjønn}

SV marknad
volume_up
{felleskjønn}

1. alminnelig

volume_up
market {subst.}
En transatlantisk marknad för koldioxidutsläpp kan vara starten på en global marknad.
A transatlantic market for carbon emissions could be the start of a global market.
Vårt syfte är att skapa en europeisk marknad, en integrerad inre marknad för el och gas.
Our aim is to create a European market, an integrated single market in electricity and gas.
Marknaden för konsumentkrediter är främst en lokal eller regional marknad.
The consumer credit market is predominantly a local or regional market.
marknad (også: marknadsplats)
EU är inte bara en marknad, utan har en social dimension också.
Europe is not just a marketplace; it also has a social dimension.
Så vi har nu en hel illegal marknad och affärsekosystem byggt runt brottslighet online.
We now have a whole underground marketplace and business ecosystem built around online crime.
Jag är helt övertygad om att Internet är en ny marknad.
I am fully convinced that the screen is a new marketplace.
marknad
volume_up
mart {subst.}
marknad (også: mässa)
volume_up
fair {subst.}
En rättvis och social inre marknad kommer bara att fungera med en hård och rättvis lagstiftning.
A fair and social internal market will only work with strong and just regulation.
Momsen behövs för en välfungerande inre marknad och rättvis konkurrens i EU.
VAT is fundamental to a properly functioning single market and fair competition across the EU.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.

2. "försäljning"

marknad (også: avlopp, utgång, avloppskanal, utlopp)
volume_up
outlet {subst.}
Kanarieöarnas stora turistindustri är en viktig marknad för dessa produkter.
The large tourist industry of the Canary Islands is an important outlet for these products.
Jag ser här en mycket intressant marknad för vår jordbrukssektor och en intressant inkomstkälla, inte bara för jordbrukare utan för landsbygdens ekonomi som en helhet.
I see here a very interesting new outlet for our agricultural sector and an interesting source of income, not only for farmers but for the whole rural economy.
Såväl etanol som framställts av jordbruksprodukter som syntetisk etanol kan användas för de flesta avsättningar, utom för spritdrycker, och de kan därför konkurrera på samma marknad.
For most outlets except alcoholic beverages, both agricultural and synthetic alcohol can be used and therefore compete on the same market.

Synonymer (svensk) for "marknad":

marknad

Eksempler av "marknad" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

SwedishEkonomi och konkurrens om marknad har alltför länge fått dominera EU-samarbetet.
The economy and competition have dominated cooperation in the EU for far too long.
SwedishVäxelkursens stabilitet kommer också att vara viktig på en globaliserad marknad.
Exchange rate stability will also be important in these globalised markets.
SwedishPå en sådan marknad kan det inte vara tal om tillämpning av konkurrensregler.
In a situation such as this, it would be impossible to apply rules on competition.
SwedishDet skulle inte bidra till att utveckla en verklig inre marknad för konsumentkrediter.
This would, however, mean maintaining differences between national legislations.
SwedishEU har ägnat sig för mycket åt ekonomi, marknad, handel och konkurrens.
The EU has paid too much attention to the economy, markets, trade and competition.
SwedishIndien måste emellertid öppna sin marknad ännu mer och genomföra ekonomiska reformer.
Mr Barroso, as I said at the outset, says that he wants to boost employment in the EU.
SwedishHögre oljepriser innebär en större marknad för innovationer inom energi.
And higher oil prices mean a greater incentive to invest in energy R&D.
SwedishDet är världens mest öppna marknad, och den marknad som bäst rättar sig efter WTO: s regler.
First, we must change the context and the UK Presidency has made a good start.
SwedishBättre lagstiftning är grundläggande för en inre marknad som fungerar på bästa sätt.
   – Mr President, better legislation is high on the European agenda.
SwedishDet handlar förvisso om en marknad, det är riktigt, allt leder dit.
It remains to be seen, however, what sort of a society we are dealing with.
SwedishPunkt 6 visar att det finns vissa problem för de privata pensionerna att finna en marknad.
In paragraph 6 it is indicated that some private pensions have problems finding markets.
SwedishDirektivet har, som alla har sagt, utformats för att införa en gemensam marknad för kosttillskott.
I do believe this is a very bad directive, not in its intention but in its method.
SwedishMan har sagt att Ryssland måste fortsätta på vägen mot en fri och privatiserad marknad.
It has been said that Russia must continue the process of freeing up markets and privatisation.
SwedishDe som verkligen tror att de kan skapa en mer öppen marknad har också misslyckats.
And if it was adopted without major amendments, it would not discriminate against the new countries.
SwedishEG-domstolen har skapat en inre marknad för många tjänster genom talrika domar.
Teeth, glasses and personal care fall somewhere in between.
SwedishVi vet alla mycket väl att det inte finns någon marknad för tjänster från Paris till Rom.
I should now like to make a few final comments on the other texts.
SwedishEn effektiv tillsynsmyndighet måste stå marknaderna nära och förstå den marknad som den övervakar.
An effective regulator must be close to and must understand the markets it regulates.
SwedishNär kvicksilver används kan det även hamna i livsmedel som sedan dyker upp på EU:s marknad.
When mercury is used it can also get into foods, which then appear on European Union markets.
SwedishVi måste i det avseendet växa till en enda europeisk inre marknad.
This also means that I can see two developments in this field, which cause me some concern.
SwedishKonkurrenskraft och en stark marknad är välkomna mål i Media Plus.
Competitiveness and marketability are commendable aims of MEDIA Plus.