Svensk-engelsk oversettelse av "kommande generationer"

SV

"kommande generationer" engelsk oversettelse

SV kommande generationer
volume_up
{flertall}

kommande generationer
Han menade att lösningen på dessa problem är en fråga för kommande generationer.
He said that the resolution of these problems is a question for future generations.
Den innehåller det som behövs för att kommande generationer skall kunna utvecklas.
This rich biodiversity holds the assets for the development of future generations.
Men vilket världssamfundsprojekt skall vi föreslå kommande generationer?
What kind of world community, however, should we propose to future generations?

Lignende oversettelser av "kommande generationer" på engelsk

kommande adjektiv
kommande adverb
English
generation substantiv
English

Eksempler av "kommande generationer" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

SwedishJag säger detta till dem som har öron att höra med, och till kommande generationer.
I put these words out there for those who have ears to hear, and for posterity.
SwedishVi kan inte skapa sociala problem och lämpa över dem på kommande generationer.
We cannot create social problems for the next generation to sort out for us.
SwedishMed andra ord måste vi skapa en bättre och mer rättvis framtid för kommande generationer.
In other words: we have to build a better, fairer future for later generations.
SwedishDessa åtgärder är nödvändiga om vi ska skapa en sund framtid för kommande generationer.
These steps are essential if we wish to prepare a healthy future for our young generations.
SwedishDen börjar tidigt i livet och fortsätter inte bara in i ålderdomen utan till kommande generationer.
They start early in life and persist not only into old age but subsequent generations.
SwedishDet kräver dock även insatser från kommande generationer.
It will, however, also require commitment on the part of a future generation.
SwedishKärnenergi kommer att efterlämna kärnbränsleavfall, för tiotusentals kommande generationer.
Nuclear power will leave a heritage of nuclear waste, for tens of thousands of generations to come.
SwedishDemografiska problem måste också införlivas i utbildningen för kommande generationer.
Demographic problems should also be incorporated in the education and training of each generation to come.
SwedishDet gäller också att vi har ansvar för kommande generationer.
This will play an important part in rendering environmental policy much more effective in the EU.
SwedishVi har alla vårt ansvar, såväl gentemot befolkningen som gentemot kommande generationer.
We shall all have our responsibilities, responsibilities towards the people as well as responsibilities towards posterity.
SwedishDet hjälper också att bevara den europeiska samhällsmodellen för nuvarande och kommande generationer.
It will also help to preserve a model of European society for the current generation and for generations to come.
SwedishDet är vår skyldighet gentemot kommande generationer.
SwedishVi är skyldiga oss själva och kommande generationer att lämna världen i samma tillstånd som vi ärvde den.
We have a duty to ourselves and to the next generations to leave the world in at least the same condition as we inherited it.
SwedishJag tycker att vi har missat ett strålande tillfälle att främja hållbar utveckling och en förbättrad livskvalitet för denna och kommande generationer.
I was somewhat irritated about this, because no buses operate without drivers.
SwedishDet är viktigt att fundera över den tillsammans för att kommande europeiska generationer ska få en blomstrande och stabil framtid.
A common reflection is essential in order to ensure a prosperous and stable future to the next European generations.
SwedishVåra huvudsakliga mål för de som finns kvar måste vara fred, rättvisa och självbestämmande för kommande generationer kashmirier.
For those who remain, our core goals must be peace, justice and self-determination for the generation of Kashmiris to come.
SwedishKatastrofen kan precis som i Tjernobyl få efterverkningar i flera årtionden och bli ett tragiskt, ovälkommet arv för kommande generationer.
The effects of the disaster, as with Chernobyl, could last for decades and be a sad, unwanted legacy for generations to come.
SwedishJag håller med föredraganden om att det är skrämmande, i synnerhet effekterna för kommande generationer och effekterna på ofödda barn.
I agree with the rapporteur that it is frightening, particularly the effects on generations to come and the effects on unborn children.
SwedishAvslutningsvis har det alltså handlat om, och det handlar fortfarande om, en plikt som Europeiska unionen skall uppfylla gentemot kommande generationer.
In conclusion, this was and is, above all, something which the European Union has a duty towards the new generations to do.
SwedishDet är också nedräkningen till en aldrig förut skådad katastrof för kommande generationer om den nuvarande oacceptabla situationen fortsätter.
As is the prospect of a countdown to unprecedented catastrophe for further generations if the present unacceptable situation continues.