Svensk-engelsk oversettelse av "klappa"

SV

"klappa" engelsk oversettelse

SV klappa
volume_up
[klappade|har klappat] {verb}

Ingen medlemsstat kan faktiskt klappa sig själv på axeln om vi inte vet det exakta slutresultatet av vad de gör.
No Member State can actually pat itself on the back if we do not know exactly the end result of what they are doing.
Med andra ord räcker det inte med att klappa sig själv på axeln. Det räcker inte med att tala om 10 eller 20 eller 30 eller 40 procent.
In other words, it is not enough to pat ourselves on the back; it is not enough to talk of 10 or 20 or 30 or 40%.
Då måste jag åter ge Breyer rätt, då kan vi ömsesidigt klappa varandra på axlarna men konsumenten får överhuvudtaget inte ut någonting av det.
Again, I think Mrs Breyer is right - we can all pat each other on the back, but the consumer derives no benefit whatever.

Synonymer (svensk) for "klappa":

klappa

Eksempler av "klappa" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

SwedishMen vi är inte här för att klappa oss själva på axeln, varken på EU-nivå eller på nationell nivå.
But we are not here, at either European or national level, to congratulate ourselves.
SwedishOm hela utgiften skulle tas från EU-budgeten skulle den fleråriga budgetramen klappa ihop!
If the whole of the expenditure were to be taken from the EU budget, the multiannual financial framework would burst!
SwedishAtt klappa någon på axeln är i dessa dagar före toppmötet mellan EU/USA det som dikteras allra minst.
Mr President, patting each other on the back is the last thing we want in these days before the EU/USA summit.
SwedishVi kan inte fortsätta att resa runt i världen och klappa alla på axeln och låtsas som att allting ständigt står bra till.
We cannot continue travelling around the world patting everyone on the back and pretending that everything is going well all the time.
SwedishNästan varje dag ser jag nya fåglar i universitetsparken utanför fönstret och på väg till jobbet kan jag klappa både får och hästar.
I see new birds in the university park outside my window almost every day and on my way home from work I can stroke both sheep and horses.
SwedishDe tyska myndigheternas hjärtan lär klappa varmast för Tyskland.
This was the case in the recent banking crisis and, I fear, is also the case now in the Opel crisis, with German authorities serving German interests first.