Svensk-engelsk oversettelse av "fastighetsregister"

SV

"fastighetsregister" engelsk oversettelse

SV

fastighetsregister {intetkjønn}

volume_up
fastighetsregister (også: jordebok)
fastighetsregister
Det finns emellertid något som man glömt i åratal i Grekland och det leder mig till orsaken till den senaste katastrofen, nämligen behovet av att upprätta ett fastighetsregister.
However, there is something that has been forgotten in Greece for decades, and this brings me to the cause of the recent disaster: namely the need to set up a land register.

Eksempler av "fastighetsregister" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

SwedishVi har ett fastighetsregister och kommer att arbeta med detta, men risker kan uppstå.
We have a land cadastre and we will work on it, but there could be risks.
SwedishJag uppmuntrar verkligen kommissionen att skapa elektroniska fastighetsregister som kan nås via Internet.
I fully encourage the Commission in creating electronic land registers which can be accessed online.
SwedishFastighetsregister och rättigheter när det gäller juridisk äganderätt är nyckeln till framgång för små och medelstora företag i utvecklingsländerna lika mycket som i andra länder.
Land registry entries and legal property rights are the key to the success of SMEs in the developing countries as much as they are anywhere else.
SwedishDet finns emellertid något som man glömt i åratal i Grekland och det leder mig till orsaken till den senaste katastrofen, nämligen behovet av att upprätta ett fastighetsregister.
However, there is something that has been forgotten in Greece for decades, and this brings me to the cause of the recent disaster: namely the need to set up a land register.
SwedishNär det gäller fastighetsregister förordas förbättrad tillgång till standardiserad information i betänkandet, liksom stöd till fortsatt utbyggnad av European Land Information Service (Eulis).
On land registers, the report favours improving access to standardised information, as well as supporting further work on the European Land Information Service.