Polsk-engelsk oversettelse av "zasięgnąć"

PL

"zasięgnąć" engelsk oversettelse

EN

PL zasięgnąć
volume_up
{perfektivt verb}

1. "czyjejś rady"

zasięgnąć
volume_up
to ask {vb} (sb’s advice)
Przed stosowaniem jakiegokolwiek leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, należy zasięgnąć porady lekarza.
As with all medicines, you should ask for advice from your doctor.
W przypadku wystąpienia tych objawów, należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego.
If you suffer from these symptoms, ask your doctor for advice.

Eksempler av "zasięgnąć" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

Polishniezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej lub zwrócić się do najbliższego oddziału ratunkowego.
If you take more SIFROL than you should If you accidentally take too many tablets
PolishGdyby to nastąpiło, należy natychmiast zasięgnąć porady u lekarza prowadzącego.
Should this happen to you, seek immediate advice from your doctor.
PolishW przypadku zajścia w ciążę lub zamiaru zajścia w ciążę należy zasięgnąć rady lekarza.
Please consult your doctor for advice if you are pregnant or planning to become pregnant.
Polishniezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej lub zwrócić się do najbliższego oddziału ratunkowego.
contact your doctor or nearest hospital casualty department immediately for advice.
PolishW przypadku wystąpienia takiej reakcji należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
If such reactions occur, a physician must immediately be consulted.
PolishGdyby to nastąpiło, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza prowadzącego.
Should this happen to you, seek immediate advice from your doctor.
PolishKobiety mogące zajść w ciążę powinny zasięgnąć porady specjalisty.
Specialist advice should be given to women who are of childbearing potential.
PolishCiąża W przypadku zamiaru zajścia w ciążę należy zasięgnąć porady lekarza.
Pregnancy Please consult your doctor if you plan to become pregnant.
PolishW przypadku pominięcia więcej niż jednej dawki należy zasięgnąć opinii lekarza.
If you miss more than one dose, seek advice from your doctor.
PolishW razie kłopotów z otwieraniem butelki należy zasięgnąć porady farmaceuty.
Talk to your pharmacist if you have difficulty opening the bottle.
PolishW odniesieniu do takich szkód należy przed wyjazdem z kraju zasięgnąć informacji u ubezpieczyciela.
For these, you will have to check with your insurer before leaving the country.
PolishW razie kłopotów z otwieraniem butelki należy zasięgnąć porady farmaceuty.
Talk to you pharmacist if you have difficulty opening the bottle.
PolishNależy zasięgnąć opinii lekarza na temat możliwości picia alkoholu.
However, you should check with your doctor whether drinking alcohol is advisable for you.
PolishJeśli oddelegowano Cię za granicę, warto zasięgnąć dodatkowych informacji w swoim urzędzie skarbowym.
If you've been seconded abroad, you are advised to seek additional information.
PolishW przypadku wątpliwości, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
You should check with your doctor or pharmacist if you are unsure.
PolishJeśli pacjentka ma rozpoznane WZW B i zajdzie w ciążę, powinna zasięgnąć porady lekarza,
If you have hepatitis B and become pregnant, talk to your doctor about how you can best protect
Polishstosowania leku [ Nazwa własna ] należy natychmiast zasięgnąć porady okulisty.
[ Invented name ], consult an eye specialist immediately.
PolishW razie wątpliwości należy zasięgnąć informacji w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych.
If in doubt, check with your health insurance institution.
PolishRadzimy zasięgnąć informacji w publicznej służbie zatrudnienia w kraju, do którego wyjeżdżasz.
You are advised to contact the public employment service in the country where you are going.
PolishJeżeli ból utrzymuje się ponad 12 godzin po oględzinach, należy ponownie zasięgnąć porady lekarskiej.
If pain persists for more than 12 hours after examination, seek medical advice again.