Polsk-engelsk oversettelse av "rozrastać się"

PL

"rozrastać się" engelsk oversettelse

Lignende oversettelser av "rozrastać się" på engelsk

się pronomen

Eksempler av "rozrastać się" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

PolishMyślę, że w przyszłości będą one rozrastać się, ponieważ są bardziej przejrzyste i zrozumiałe.
At last, inland waterways have been included, as the Greens had requested in an earlier report.
PolishZachowujemy się jak uczestnicy systemu-piramidy, którzy ujrzeli, że podstawa tej piramidy przestaje się rozrastać.
We are behaving like participants in a pyramid scheme, who see that the base of the pyramid is starting to stagnate.
PolishGuzy przysadki wydzielające hormon wzrostu mogą czasem rozrastać się wywołując poważne powikłania (np. ograniczenie pola widzenia).
Growth hormone-secreting pituitary tumours may sometimes expand, causing serious complications (for example, visual field defects).