Norsk-engelsk oversettelse av "si"

NO

"si" engelsk oversettelse

NO

si {verb}

volume_up
Ved å bruke disse to molekyler kan de si "meg" og de kan si "deg".
By using these two molecules they can say "me" and they can say "you."
Og igjen vil jeg si at alternativet - for øyeblikket - er umulig å forestille seg.
And I would say that, at the moment, the alternative is unimaginable.
Man kan si, "Sal ga Jason hodepine," men det blir litt rart å si, "Sal ga en hodepine til Jason."
You can say, "Sal gave Jason a headache," but it's a bit odd to say, "Sal gave a headache to Jason."
si (også: uttale, ytre)

Eksempler av "si" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

NorwegianSå jeg ringte tilbake og sa: "Hør her Amy, si til TED gjengen at jeg ikke kommer.
So I called back and I told her, "Look, Amy, tell the TED guys I just won't show up.
NorwegianJeg kan med dataanalyse si hva du kommer til å gjøre før du faktisk gjør det.
I can tell with data analysis what you're going to do before you even do it.
Norwegian1:31 ♫ Vi kan si at våre kreftceller er mer godartet enn gamle Phil Spector.
1:31 ♫ We can tell our cancer cells are more benign than old Phil Spector.
NorwegianVel, beklager å måtte si det, det er ikke andre kroppsdeler som styrer din oppførsel.
Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior.
NorwegianByene våre, vil jeg si dere, er lagre for disse overskuddkapasitetene.
Our cities, I would put to you, are stockpiles of these surplus capacities.
Norwegian8:09 CA: Men ord, å si ting, du vet, kan være konstruktivt; det kan virkelig skade.
8:09 CA: But words, saying things, you know, can be constructive; it can be really damaging.
Norwegian8:05 Og det jeg prøver å si er at kulturen vår trenger bedre balanse.
8:05 And what I'm saying is that culturally we need a much better balance.
NorwegianLut fattig, uten penger, boende hos foreldrene mine, måtte jeg igjen si, "Nei."
Dirt poor, no money, living with my parents, I again said, "No."
NorwegianNei, du trenger ikke å si fra til oss når du foretar de nødvendige endringene.
No, being responsive does not mean that you need to notify us that you’re making these changes.
NorwegianSom tidligere så kan jeg bruke pekeren for å si hvor jeg vil at helikopteret skal befinne seg.
Like before, I could use the pointer to tell the quad where I want it to be in space.
NorwegianOg etter 29 år -- er jeg takknemlig for å kunne si at jeg ikke har mistet en eneste en -- på 29 år.
And in 29 years -- I'm very grateful to tell you I've never lost one in 29 years.
NorwegianOg jeg beklager å si det, du er som en pokerspiller, du avslører deg.
And I'm sorry to tell you, you're like a poker player, you have a tell.
NorwegianNår talesøk er slått på, kan du si søkeordet etter å ha trykket på mikrofonikonet.
When voice search is turned on, you can speak your search aloud after touching the microphone icon.
NorwegianKan dere si meg litt mer om den ugyldige klikkaktiviteten dere oppdaget?
Can you tell me more about the invalid click activity you detected?
NorwegianTest det ut ved å si for eksempel «Minn meg på å kjøpe kaffebønner når jeg er på Starbucks».
Try it out by saying something like "Remind me to buy coffee beans when I get to Starbucks."
NorwegianOg dere tenker alle på hva deres naboer ville si om de så dette.
And you're all thinking what your neighbors would think of seeing that.
NorwegianHvem som helst i huset kan si hva klokken er bare ved hjelp av lukten.
Anyone living in that house can tell the time just by the smell.
NorwegianOg hun er eksepsjonell, men jeg tror ikke hun er enestående, så og si, i hele barnegruppen.
And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood.
NorwegianVi har en individuell kraft til å si, "Dette er det jeg vil gjøre."
We have the individual power to go, "This is what I want to do."
NorwegianOK, mye bedre enn en gjennomsnittsforsamling, det kan jeg si.
OK, so, much, much better than the average crowd, I can tell you that.