Norsk-engelsk oversettelse av "nei"

NO

"nei" engelsk oversettelse

EN
volume_up
nei {interj.}
EN

NO nei
volume_up
{intetkjønn}

nei
volume_up
no {subst.} (a negating expression)
Og så, da hun lukket døren sa Bestemor "Nei, nei, nei, nei.
And then, when she closed the door, Grandma said, "No, no, no, no.
(Latter) Han sa, "Nei, nei, nei, du vet dette fantomet jeg har hatt de siste ti årene?
(Laughter) He said, "No, no, no, you know this phantom I've had for the last 10 years?
Hvis du ikke ønsker å oversette siden, klikker du på Nei.
If you don't want to translate the page, click Nope.

Eksempler av "nei" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

NorwegianDa jeg var ni så jeg filmen "Haisommer," og tenkte for meg selv, "Nei takk."
When I was nine, I saw the movie "Jaws," and thought to myself, "No, thank you."
NorwegianMen første gang jeg så på den, tenkte jeg, nei, det fins ikke skjønnhet i den.
And when I looked at it first, I thought, no, there's no beauty in that.
NorwegianHvis du vil lukke oversettelseslinjen uten å oversette siden, trykker du på X eller Nei.
To dismiss the translation bar without translating the page, touch X or Nope.
Norwegian(Latter) Han sa, "Nei, nei, nei, du vet dette fantomet jeg har hatt de siste ti årene?
(Laughter) He said, "No, no, no, you know this phantom I've had for the last 10 years?
Norwegian14:00 Nei, de er faktisk mine kosmetiske ben, og de er helt nydelige.
14:00 No, these are my cosmetic legs, actually, and they're absolutely beautiful.
NorwegianDu kan komme til å se «Å nei!»-meldingen hvis en nettside uventet slutter å virke.
You may see the "Aw, Snap!" message if a webpage crashes unexpectedly.
NorwegianHvis du ser «Å nei!» på hver nettside du åpner, kan du prøve løsningene nedenfor:
If you're seeing the "Aw, Snap!" message for every page you visit, try the solutions below:
NorwegianSå heldigvis blir vitenskapen -- nei, unnskyld -- markedsføringen lettere.
So luckily, the science -- no, sorry -- the marketing is getting easier.
NorwegianDe tenker, "Nei, det kan ikke finnes noen naturalistisk forklaringsmåte for bevisstheten."
They think, "No, there can't be any sort of naturalistic explanation of consciousness."
NorwegianLut fattig, uten penger, boende hos foreldrene mine, måtte jeg igjen si, "Nei."
Dirt poor, no money, living with my parents, I again said, "No."
NorwegianNei, du trenger ikke å si fra til oss når du foretar de nødvendige endringene.
No, being responsive does not mean that you need to notify us that you’re making these changes.
NorwegianSå, ingeniørene blant dere vil se på de og si, "Nei, det gjør de ikke.
Now the engineers amongst you will look at them and say, "No they don't.
NorwegianNei. For øyeblikket tillater vi bare at én AdSense-konto rapporteres i en Analytics-konto.
No; at this time, we only allow one AdSense account to be reported in an Analytics account.
NorwegianNei. For øyeblikket tillater vi bare at en AdSense-konto rapporteres i én Analytics-konto.
No; at this time, we only allow an AdSense account to be reported in one Analytics account.
NorwegianWoody: Nei, det skal han gjøre.
Hey, off the bed! Mr. Potato Head: You going to make us, Woody? Woody: No, he is.
NorwegianHvis nettleseren fortsetter å vise "Å nei!-meldingen, kan brukerprofilen din være ødelagt.
If the browser continues to display the "Aw, Snap!" message, your user profile may be corrupted.
NorwegianNei, innlegget blir værende i profilen til personen som skrev det.
No, the post stays on the profile of the person who authored it.
NorwegianDarwin, tok lange turer alene i skogen og sa ettertrykkelig nei til middagsinvitasjoner.
So Darwin, he took long walks alone in the woods and emphatically turned down dinner party invitations.
NorwegianJa, nei, det var liksom ååh -- hvorfor husket jeg ikke dette?
Yeah, no, really, this was like aah -- why didn't I remember this?
NorwegianOg så, da hun lukket døren sa Bestemor "Nei, nei, nei, nei.
And then, when she closed the door, Grandma said, "No, no, no, no.