Norsk-engelsk oversettelse av "komme"

NO

"komme" engelsk oversettelse

NO komme
volume_up
{verb}

1. alminnelig

komme (også: ankomme)
komme (også: ankomme)
volume_up
to come {vb} (to arrive, to appear)
Og alltid som barn hadde jeg denne fantasien at noen ville komme og redde meg.
And always as a child I had this fantasy that somebody would come and rescue me.
Og jeg lovte å komme tilbake for å gi dere en oppdatering om hvordan maskinen fungerer.
And I promised to come back and give you an update on how that machine worked.
4:52 Denne programvaren tillater oss å komme nærmere og se på disse delene.
4:52 This software allows us to come close and look at parts of this.
komme
Og alltid som barn hadde jeg denne fantasien at noen ville komme og redde meg.
And always as a child I had this fantasy that somebody would come and rescue me.
Og jeg lovte å komme tilbake for å gi dere en oppdatering om hvordan maskinen fungerer.
And I promised to come back and give you an update on how that machine worked.
4:52 Denne programvaren tillater oss å komme nærmere og se på disse delene.
4:52 This software allows us to come close and look at parts of this.
komme (også: ejakulere, sæde)
volume_up
to cum {vb} [slang]

2. "orgasme"

komme
volume_up
to come {vb} (to orgasm)
Og alltid som barn hadde jeg denne fantasien at noen ville komme og redde meg.
And always as a child I had this fantasy that somebody would come and rescue me.
Og jeg lovte å komme tilbake for å gi dere en oppdatering om hvordan maskinen fungerer.
And I promised to come back and give you an update on how that machine worked.
4:52 Denne programvaren tillater oss å komme nærmere og se på disse delene.
4:52 This software allows us to come close and look at parts of this.

3. hverdags

komme
volume_up
to pop {vb} [hverd.] (to ejaculate)

Eksempler av "komme" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

Norwegian0:32 Da forsto jeg at jentene trengte en måte å komme nærmere fedrene sine på.
0:32 At this moment, I knew the girls needed a way to connect with their fathers.
NorwegianOg jeg forteller alltid folk at jeg vil ikke komme og se ut som en vitenskapsmann.
And I always tell people that I don't want to show up looking like a scientist.
NorwegianJeg kan komme kledd som en bonde, eller i lær, og ingen har noen gang valgt bonde.
You can have me as a farmer, or in leathers, and no one has ever chose farmer.
Norwegian8:28 Men la oss tenke gjennom hva vitenskapen forteller oss vil komme til å skje.
8:28 But let's just think through what the science is telling us is likely to happen.
NorwegianDu kan komme til å se ekstra utvidelser og verktøylinjer, eller en annen søkemotor.
You may see additional extensions and toolbars or a different search engine.
NorwegianDet tar bare noen minutter å konfigurere Chomebooken din og komme deg på nettet.
It takes mere minutes to set up your new Chromebook and get on the web.
NorwegianSå skal jeg komme med et argument om hvorfor du tar feil angående den antakelsen.
Then I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption.
NorwegianDu kan komme til å se «Å nei!»-meldingen hvis en nettside uventet slutter å virke.
You may see the "Aw, Snap!" message if a webpage crashes unexpectedly.
NorwegianFor å komme høyere enn Bob, som har den nest beste annonsen, må Alice by 24,08 NOK.
The amount that’s required for Alice to rank above the next best ad -- Bob’s -- is $3.01.
NorwegianSe for deg det dårlige været komme, bare land, fold sammen vingene, og kjør hjem.
Now, bad weather comes in, just land, fold up the wings, drive home.
NorwegianHvis du ikke har noen Google-konto, kan du komme i gang ved å følge disse trinnene:
If you don't have a Google Account, you can easily create an account to use on Google Play.
NorwegianOppdater profilen din, så blir det lettere for folk å komme i kontakt med deg.
Updating your profile can help people connect with you more easily.
Norwegian0:53 På vei mot suksess var jeg ganske god til å komme opp med gode idéer.
0:53 Reaching success, I was pretty good at coming up with good ideas.
NorwegianMen jeg tror vi kan se starten på en ny fortelling komme til syne.
But I think we can see the very beginnings of a new story beginning to emerge.
NorwegianFølgende avsnitt beskriver noen feilmeldinger du kan komme til å se i nedlastingsraden:
The following section describes some error messages that you may see on the downloads bar:
NorwegianOg det høres ut som det mest egoistiske ønske man kan komme med når man ber.
And it just sounds like the most egotistical request you could make if you were going to pray.
NorwegianDe har lange bein, slik at de kan komme forbi hindringer og slikt.
And they've got their long legs so they can step around obstacles and so on.
NorwegianMen denne gangen føltes det som hun brukte en evighet på å komme seg gjennom hver enkelt.
He said, "But this time it seemed like it was taking her forever to get through each one."
NorwegianGjør følgende for å komme i gang med DFP sammen med AdSense for spill:
To start using DFP with AdSense for games, you must follow these steps:
Norwegian(Latter) Du må bla nedover noe sånt som syv hele sider for å komme dit.
(Laughter) You have to scroll, like, seven screens-full to get to it.