Norsk-engelsk oversettelse av "en"

NO

"en" engelsk oversettelse

volume_up
en {tall.}
EN
EN
volume_up
en {pron.}
EN
EN
NO

en {tallord}

volume_up
Martha Gellhorn, en av mine helter, sa en gang "Du kan bare elske en krig.
Martha Gellhorn, who's one of my heroes, once said, "You can only love one war.
Kopiering (dvs. kopiering og innliming) av artikler fra én utgiver til en annen.
., copy and pasting) of stories from one publisher to another.
Det er en mutasjon i genet og en av dem muterer til å følge en egoistisk strategi.
There's a mutation in the gene and one of them mutates to follow a selfish strategy.

Eksempler av "en" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianOg TAP Plastics lagde -- selv om jeg ikke har bilde av det -- en museumsvitrine.
And TAP Plastics made me -- although I didn't photograph it -- a museum vitrine.
Norwegian12:24 En annen grunnleggende ting vi lærte handlet om å like hovedpersonen din.
12:24 Another fundamental thing we learned was about liking your main character.
Norwegian3:52 Vi har funnet en måte som bruker datamaskiner, men som ikke avhenger av dem.
3:52 Well, the way we've come up with uses computers but doesn't depend on them.
NorwegianDet han viste -- han satt på en scene som dette, og demonstrerte dette systemet.
What he showed -- he sat on a stage like this, and he demonstrated this system.
Norwegian3:15 Så ser du deg omkring, du er under en fallskjerm, og sier "Dette er bra."
3:15 So then you look around, you're under a canopy and you say, "This is good."
NorwegianEn av våre studenter må ha gått forbi, og vist dem hvordan de skal bruke musen."
One of your students must have been passing by, showed them how to use the mouse."
NorwegianEtter som jeg jobbet oppnådde jeg en veldig brukbar avbildning av Malteserfalken.
As I moved through, I achieved a very reasonable facsimile of the Maltese Falcon.
NorwegianDet er en veldig ukomfortabel måte å leve på, når du blir så knytt og stresset.
It's a very uncomfortable way to live life, when you get this tight and stressed.
NorwegianGjennom dette blir uallminnelig artsavhengig informasjon en del av dette språket.
What that does is to confer exquisite species specificities to these languages.
Norwegian0:39 Christopher Poole: Da jeg var 15, fant jeg en nettside kalt Futaba Channel.
0:39 Christopher Poole: When I was 15, I found this website called Futaba Channel.
NorwegianVi lever i en kultur med jet lag, global reising, 24 timer arbeid, skiftjobbing.
We're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
NorwegianJeg gikk inn på hjemmekontoret, fant en stabel med visittkort, tre tommer tykk.
So I go into my business room, I pull out a three-inch stack of business cards.
NorwegianGoogle Talk-brukernavnet ditt kan ikke endres uten å opprette en ny Google-konto.
Your Google Talk username can't be changed without creating a new Google Account.
NorwegianKlikk på ikonet i søkefeltet for å plassere en kobling til siden på bokmerkeraden.
Click the icon in the omnibox to place a link for the page on the bookmarks bar.
NorwegianKopiering (dvs. kopiering og innliming) av artikler fra én utgiver til en annen.
Duplicating (i.e., copy and pasting) of stories from one publisher to another.
NorwegianDu kan når som helst oppheve en tilbakeholdelse slik at betalingene gjenopptas.
You can remove a self-hold on your payments at any time to reinitiate payments.
NorwegianHvis du allerede har en konto, kan du enkelt koble den til AdSense-kontoen din.
If you already have an account, you can easily link it to your AdSense account.
NorwegianAdSense Direct er en ny måte du som utgiver kan selge annonsebeholdningen din på.
AdSense Direct is a new way for you, as a publisher, to sell your ad inventory.
NorwegianVi kunne lagd en lignende skala for usannsynlighet; ingenting er helt umulig.
We could make a similar scale of improbabilities; nothing is totally impossible.
NorwegianMen en annen virkelig viktig forskjell er hvordan de opprettholder sin likhet.
But another really important difference is how they get their greater equality.