Norsk-engelsk oversettelse av "egentlig"

NO

"egentlig" engelsk oversettelse

EN
NO

egentlig {adverb}

volume_up
egentlig (også: teknisk sett)
volume_up
technically {adv.} (based on precise facts)

Eksempler av "egentlig" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

Norwegian9:44 CP: Det kommersielle bildet er at det egentlig ikke er mye av det, tror jeg.
9:44 CP: The commercial picture is that there really isn't much of one, I guess.
NorwegianSå uansett hvor lat du måtte føle deg, gjør du ikke egentlig i bunnen ingenting.
So no matter how lazy you feel, you're not really intrinsically doing nothing.
NorwegianKanskje heller, er det distraksjoner, servert oss om hva som egentlig foregår.
Perhaps instead, it's the distortions brought to us of what's really going on.
NorwegianAndre av oss kan ha blitt sublimert, men ingen av oss ble egentlig den samme.
Some of us may have been sublimated, but really none of us remained the same.
NorwegianDet førte til et lite sammenbrudd - (Latter) - noe som egentlig så mer slik ut.
This led to a little breakdown -- (Laughter) -- which actually looked more like this.
NorwegianMen det begynte egentlig ikke der; det begynte med en samtale med en kvinne.
But it really didn't begin there; it began with a conversation with a woman.
Norwegian8:06 Så det store spørsmålet er "Hva er det spillere egentlig blir så dyktige til?"
8:06 So, the big question is, "What exactly are gamers getting so good at?"
Norwegian(Latter) Men er det egentlig et Maria-mirakel, eller er det et Marge-mirakel?
(Laughter) So is it really a miracle of Mary, or is it a miracle of Marge?
Norwegian1:43 Årsaken til problemene våre er egentlig kompleksiteten vitenskapen har gitt oss.
1:43 The cause of our troubles is actually the complexity that science has given us.
NorwegianVel, egentlig, så hadde jeg bare én Vicodin som jeg skannet mange ganger.
Well, actually, I only had one Vicodin that I scanned lots and lots of times.
NorwegianSå man kan si at skolemat er ganske viktig, egentlig, når man ser på omfanget.
So you could say that school food is quite important, really, judging the circumstances.
NorwegianOg det er ikke fordi de ikke har lyst, det er egentlig fordi de ikke kan.
And that isn't because they don't want to, it's really because they can't.
NorwegianDet de egentlig gjør er at de ødelegger jordas respiratoriske og sirkulatoriske systemer.
They're basically fouling up Earth's respiratory and circulatory systems.
NorwegianOm dere tror den er sann eller ikke, det betyr egentlig ikke noe for meg.
Whether you believe it's true or not -- it really didn't matter to me.
NorwegianDen blir vår egen fra barnsben av uten å egentlig ha et språk for hva vi gjør.
We all internalize it from a very early age without even having a language for what we're doing.
NorwegianSå tok hun meg med for å se en film som jeg egentlig ikke hadde noe lyst til å se.
Then she took me to see a film that I really didn't want to see.
NorwegianJeg vet ikke om foreldrene mine egentlig tror på det, men jeg ville ikke vise at de tok feil.
I don't know if my parents really believe that, but I didn't want to prove them wrong.
NorwegianSelv-bedrag Det er når vi overbeviser oss selv om at en løgn egentlig er sann.
That's when we convince ourselves that a lie is the truth.
NorwegianBør vi se på den, du vet, som den var egentlig ment, som en slags Scalia-versjon av Bibelen?
Should we view it, you know, as original intent, like a sort of a Scalia version of the Bible?
NorwegianSpørsmålet vi stilte oss, var hvordan kunne de egentlig gjøre noe som helst?
The question we had is how could they do anything at all?