Norsk-engelsk oversettelse av "dere"

NO

"dere" engelsk oversettelse

EN
NO

dere {pronomen}

volume_up
1. "2. person plural"
dere (også: De, du, deg, man, en, du)
Hvis dere hører i bevissthet så kan dere ta kontroll på lydene rundt dere.
If you're listening consciously, you can take control of the sound around you.
Dere greier dere, folkens, men vi tar dere også før eller siden, vær trygg.
You lot, you're all right, but we'll get you eventually, don't worry.
Og dere vet hva slags produkter og tjenester det er, for dere eier noen av dem.
And you know what those products and services are, because you own some of them.

Eksempler av "dere" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianOg dere vet hva slags produkter og tjenester det er, for dere eier noen av dem.
And you know what those products and services are, because you own some of them.
NorwegianDere ser hvor den endte på ulike tidspunkt i 2006 og 2007 juni, mai, så oktober.
And you see where it ended in these various spring days, June, May, then October.
NorwegianSpektakulært bilde her av ATLAS mens det ble bygd slik at dere kan se størrelsen.
Spectacular picture here of ATLAS under construction so you can see the scale.
NorwegianDet er bra for dere fordi dere kan få en pause etter alle disse fantastiske folkene.
It's good for you because you can have a break after all these fantastic people.
Norwegian17:01 Til slutt vil jeg gjerne vise dere gjengen min ved Princeton, New Jersey.
17:01 Finally, I wanted to show you this is my gang at Princeton, New Jersey.
Norwegian4:13 Jeg vil snakke om merker øyeblikkelig fordi noen av dere kjører merker.
4:13 Let me just talk about brands for a moment, because some of you run brands.
NorwegianForestill dere Midt-Østen uten oljeinntekter, med med styresmakter i sammenbrudd.
Imagine the Middle East without oil income, but with collapsing governments.
Norwegian2:35 La meg gi dere en rask påminnelse om noe dere for lenge siden har glemt.
2:35 Let me give you a quick reminder of something that you've long forgotten.
NorwegianSå jeg vil vise dere et eksempel på et selskap som ikke har en klikk-teller.
I'm going to show you an example of a company that does not have a tap counter.
NorwegianOg dere vet, en åpenbaring er som regel noe du finner ut at du har mistet et sted.
And you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.
NorwegianDet er en sjelden begivenhet som dere får se av et isfjell som ruller rundt.
It's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
Norwegian(Latter) 99 prosent av det er bare, det ville bare blitt, dere vet, sensurert.
(Laughter) 99 percent of it is just, would have been, you know, bleeped out.
NorwegianVed å sette inn filer ved hjelp av Disk kan dere også effektivisere filsamarbeidet.
By inserting using Drive, you can also collaborate more efficiently on files.
NorwegianSå jeg fortalte dere at det ruinerer folks liv og at vennene deres lopper dem.
So I told you that it ruins people's lives and that their friends bug them.
NorwegianDere skjønner, knapphet er kontekstuelt, og teknologi er en ressurs-frigjørende kraft.
You see, scarcity is contextual, and technology is a resource-liberating force.
Norwegian5:21 Og til slutt, skal jeg vise dere eksempelet, historien om katten Dusty.
5:21 And last, I'm going to show you the example, the story of Dusty the cat.
NorwegianNoen av dere tenker kanskje, "Det er et stort tidsforbruk på å spille spill."
Some of you might be thinking, "That's a lot of time to spend playing games.
NorwegianLa meg vise det til dere. Kom hit, Gi meg en klem. (Latter) Slik skal det gjøres.
Let me show it to you. Come here. Give me a hug. (Laughter) There you go.
Norwegian2:05 Ser dere, de spurte meg hva jeg ville bli, og sa så hva jeg ikke skulle bli.
2:05 See, they asked me what I wanted to be, then told me what not to be.
NorwegianHvis dere hører i bevissthet så kan dere ta kontroll på lydene rundt dere.
If you're listening consciously, you can take control of the sound around you.