Norsk-engelsk oversettelse av "deg"

NO

"deg" engelsk oversettelse

EN
NO

deg {pronomen}

volume_up
1. "object, 2. person singular"
deg (også: De, du, dere, man, en, du)
Og så tar du på deg reserveskjermen, og så tar du på deg den tunge ryggsekken.
And then you put on your reserve, and then you put on your heavy rucksack.
Så du ser deg rundt, hvor du kommer til å lande, og du prøver å forberede deg selv.
So you look around, where you're going to land, you try to make yourself ready.
(Med jevne mellomrom ber vi deg likevel logge deg på, og du kan alltids logge deg av når du vil.)
(We do periodically ask you to sign in, and you can always sign out whenever you want.)

Eksempler av "deg" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

Norwegian3:15 Så ser du deg omkring, du er under en fallskjerm, og sier "Dette er bra."
3:15 So then you look around, you're under a canopy and you say, "This is good."
NorwegianSå uansett hvor lat du måtte føle deg, gjør du ikke egentlig i bunnen ingenting.
So no matter how lazy you feel, you're not really intrinsically doing nothing.
NorwegianSjekk ut kategoriene nedenfor for å finne ut hva du kan be Google gjøre for deg.
Check out the categories below to learn what you can ask Google to do for you.
NorwegianNår eksperimentet er satt i gang, er det opp til deg å overvåke fremdriften av d.
Once your experiment is up and running, it’s up to you to monitor its progress.
NorwegianDu beskytter deg selv fra all uventet elendighet eller smerte som måtte dukke opp.
You protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
NorwegianDu kunne ikke nekte hvis noen ønsket å lenke til deg, Du kunne ikke hindre dem.
You couldn't deny -- if someone wanted to link to you, you couldn't stop them.
NorwegianDenne kurven viser deg inntektene dine delt inn i appsalg, IAB og abonnementer.
The graph will show your revenue broken down by app sales, IAB, and subscriptions.
NorwegianNår eksperimentet er satt i gang, er det opp til deg å overvåke fremdriften av d.
Once you experiment is up and running, it’s up to you to monitor its progress.
NorwegianSå du ser deg rundt, hvor du kommer til å lande, og du prøver å forberede deg selv.
So you look around, where you're going to land, you try to make yourself ready.
NorwegianIngen vil snakke om det, og jo mindre du snakker om det, jo mer har du det i deg.
No one wants to talk about it, and the less you talk about it the more you have it.
NorwegianVennligst rekk opp hånden nå hvis du ser på deg selv som en religiøs person.
Please raise your hand right now if you think of yourself as a religious person.
NorwegianOk, herremannen til venstre sier "Drit i deg, jeg skal sjekke mobiltelefonen min."
OK, the gentleman on the left is saying, "Screw you, I'm going to check my device."
NorwegianMen ideen er, liksom, på en avis for eksempel, så viser vi deg relevante annonser.
But the idea is, like, on a newspaper, for example, we show you relevant ads.
NorwegianTakk for at du tok deg tid til å hjelpe oss med å forbedre kontosikkerhetsfunksjonen.
Thank you for taking the time to help us improve our account protection feature!
NorwegianSlik sjekker du om hastigheten hindrer deg i å se Google Instant-resultater.
Here's how to test if speed is preventing you from seeing Google Instant results.
Norwegiandirekte og logge deg på med Google-kontoen du bruker for utvikleroversikten.
directly and sign in with the Google Account you use for the Developer Dashboard.
NorwegianNår du har registrert deg, er det enkelt å laste opp appen din til Google Play.
Once you've registered, it's easy to upload your application to Google Play.
NorwegianI stedet kan brukere kontakte deg direkte eller via Google Wallet Merchant Center.
Instead, users may contact you directly or via Google Wallet Merchant Center.
NorwegianDette er e postadressen du bruker til å logge deg på Google AdSense-kontoen din.
This is the email address you use to log in to your Google AdSense account.
NorwegianFor du vil simpelthen ikke legge i så mye energi og tid dersom du ikke bryr deg.
Because you simply won't commit that kind of energy and time if you don't really care.