Norsk-engelsk oversettelse av "avvise"

NO

"avvise" engelsk oversettelse

NO

avvise {verb}

volume_up
1. alminnelig
avvise (også: avslå)
Hvis du velger å avvise meldingen den første gangen du ser den, kan du aktivere kontaktopplasting når som helst i fremtiden ved å følge instruksjonene nedenfor.
If you choose to decline the prompt the first time you see it, you can enable Contact Upload at any time in the future by following the instructions outlined below.
Så vil vi avvise den nye søknaden din og hjelpe deg med å avslutte den opprinnelig kontoen og aktivere den nye kontoen.
We'll then disapprove your new application and work with you to close your original account and activate the new one.
avvise
volume_up
to dismiss {vb} (not take into consideration)
Velg et element for å godta eller avvise gaven, forespørselen eller invitasjonen.
Select an item to accept or dismiss the gift, request, or invitation.
Hvis du vil avvise søkeresultatene, trykker du på Gmail-ikonet øverst.
To dismiss the search results, touch the Gmail icon at the top.
Åpne varselet for å godta eller avvise gaver og forespørsler eller legge til personen i kretsene dine.
Open the notification to accept or dismiss gifts and requests or add the person to your circles.
Det finnes ikke noe alternativ som utgiveren kan bruke til å avvise annonsørens annonse eller destinasjonsadresse
No option for publisher to reject an advertiser’s ad or destination URL
Så om noen mennesker har falt i den metafysiske dualismefellen, noen virkelig smarte mennesker også, så kan vi bare avvise det.
And so, if some people have fallen into the pit of metaphysical dualism, some really smart people, too, but we can reject all that.
Vi jobber med å gi utgiveren en måte å avvise en annonse eller destinasjonsadresse på, der annonsøren kan laste opp en ny annonse uten at utgiveren må opprette en ny kampanje.
We’re working on a way to allow the publisher to reject an ad or destination URL and for the advertiser to then upload a new creative, without the need to create a new campaign.
avvise (også: avslå)
volume_up
to reject {vb} (refuse to accept)
Det finnes ikke noe alternativ som utgiveren kan bruke til å avvise annonsørens annonse eller destinasjonsadresse
No option for publisher to reject an advertiser’s ad or destination URL
Så om noen mennesker har falt i den metafysiske dualismefellen, noen virkelig smarte mennesker også, så kan vi bare avvise det.
And so, if some people have fallen into the pit of metaphysical dualism, some really smart people, too, but we can reject all that.
Vi jobber med å gi utgiveren en måte å avvise en annonse eller destinasjonsadresse på, der annonsøren kan laste opp en ny annonse uten at utgiveren må opprette en ny kampanje.
We’re working on a way to allow the publisher to reject an ad or destination URL and for the advertiser to then upload a new creative, without the need to create a new campaign.
2. "som avslå"
avvise

Eksempler av "avvise" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianI eksemplet i midten har brukeren et fullgodt alternativ for å avvise annonseveggen.
The center example provides an adequate option to let the user dismiss the ad wall.
NorwegianVelg et element for å godta eller avvise gaven, forespørselen eller invitasjonen.
Select an item to accept or dismiss the gift, request, or invitation.
NorwegianHvis du vil avvise søkeresultatene, trykker du på Gmail-ikonet øverst.
To dismiss the search results, touch the Gmail icon at the top.
NorwegianÅpne varselet for å godta eller avvise gaver og forespørsler eller legge til personen i kretsene dine.
Open the notification to accept or dismiss gifts and requests or add the person to your circles.
NorwegianDet finnes ikke noe alternativ som utgiveren kan bruke til å avvise annonsørens annonse eller destinasjonsadresse
No option for publisher to reject an advertiser’s ad or destination URL
NorwegianSå vil vi avvise den nye søknaden din og hjelpe deg med å avslutte den opprinnelig kontoen og aktivere den nye kontoen.
We'll then disapprove your new application and work with you to close your original account and activate the new one.
NorwegianSå om noen mennesker har falt i den metafysiske dualismefellen, noen virkelig smarte mennesker også, så kan vi bare avvise det.
And so, if some people have fallen into the pit of metaphysical dualism, some really smart people, too, but we can reject all that.
NorwegianFor å gå tilbake til boken etter å ha sett et informasjonskort, kan du enten sveipe ned eller trykke på tilbake-knappen på enheten for å avvise kortene.
To return to your book after viewing an info card, either swipe down or tap the "back" button on your device to dismiss the cards.
NorwegianHvis du velger å avvise meldingen den første gangen du ser den, kan du aktivere kontaktopplasting når som helst i fremtiden ved å følge instruksjonene nedenfor.
If you choose to decline the prompt the first time you see it, you can enable Contact Upload at any time in the future by following the instructions outlined below.
NorwegianVi jobber med å gi utgiveren en måte å avvise en annonse eller destinasjonsadresse på, der annonsøren kan laste opp en ny annonse uten at utgiveren må opprette en ny kampanje.
We’re working on a way to allow the publisher to reject an ad or destination URL and for the advertiser to then upload a new creative, without the need to create a new campaign.