Norsk-engelsk oversettelse av "avslutte"

NO

"avslutte" engelsk oversettelse

NO

avslutte {verb}

volume_up
avslutte
volume_up
to close {vb} (put an end to)
14:01 La meg dele og avslutte med en historie som virkelig løftet meg.
14:01 Let me share and close with a story that really got me excited.
11:47 Det jeg vil avslutte med i dag er den første visningen av "Søvn" med Virtuelt Kor 2.0.
11:47 What I'd like to close with then today is the first look at "Sleep" by Virtual Choir 2.0.
15:02 Så jeg vil gjerne avslutte med dette diktet.
15:02 So I'd like to close with this poem.
avslutte
8:54 Jeg vil avslutte med et annet eksempel på dette,- -men med lydillusjoner.
8:54 And then I'm going to finish up with another example of this with audio -- auditory illusions.
We have just to finish the story.
Jeg har ikke engang plass for dette i huset mitt, men jeg måtte avslutte det jeg hadde begynt på.
I don't have the room for this in my house, but I had to finish what I had started.
avslutte (også: fullføre)
volume_up
to finish {vb} (to complete)
8:54 Jeg vil avslutte med et annet eksempel på dette,- -men med lydillusjoner.
8:54 And then I'm going to finish up with another example of this with audio -- auditory illusions.
We have just to finish the story.
Jeg har ikke engang plass for dette i huset mitt, men jeg måtte avslutte det jeg hadde begynt på.
I don't have the room for this in my house, but I had to finish what I had started.

Eksempler av "avslutte" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianDu kan avslutte deling av skjermen når som helst ved å klikke på Skjermdeling på nytt.
You can stop sharing your screen at any time by clicking Screenshare again.
Norwegian14:45 Som jeg sa, det finnes mange eksempler, og jeg skal avslutte her.
14:45 So, as I said, there's lots of examples, and I'm going to stop here.
NorwegianJeg har ikke engang plass for dette i huset mitt, men jeg måtte avslutte det jeg hadde begynt på.
I don't have the room for this in my house, but I had to finish what I had started.
Norwegian8:54 Jeg vil avslutte med et annet eksempel på dette,- -men med lydillusjoner.
8:54 And then I'm going to finish up with another example of this with audio -- auditory illusions.
Norwegian14:01 La meg dele og avslutte med en historie som virkelig løftet meg.
14:01 Let me share and close with a story that really got me excited.
Norwegian11:47 Det jeg vil avslutte med i dag er den første visningen av "Søvn" med Virtuelt Kor 2.0.
11:47 What I'd like to close with then today is the first look at "Sleep" by Virtual Choir 2.0.
NorwegianHvis du vil avslutte abonnementsbetalingen for programmet, kan du kontakte Google Checkout-teamet.
To stop charging recurring subscription fees for your app, please contact the Google Wallet team.
NorwegianFor å avslutte en gjesteøkt, velger du Avslutt gjesteøkt (eller bruker tastatursnarveien Ctrl+Shift+Q).
To end a guest browsing session, select Exit guest (or use the keyboard shortcut Ctrl+Shift+Q).
Norwegian17:03 Jeg tenkte jeg skulle avslutte med bare et par til.
NorwegianI disse tilfellene må du avslutte den eksisterende kontoen din og opprette en ny konto med ønsket adresse.
In these cases, you'll need to close your existing account and open a new account using your desired address.
NorwegianFor å avslutte, vil jeg gjerne ønske velkommen den fire tusen sju hundrede babyen som er blitt født siden dette foredraget startet.
To finish, I would like to welcome the 4,700th baby born since the beginning of this talk.
NorwegianDu kan avslutte økten når som helst ved å klikke på Stopp deling eller trykke på Ctrl + Alt + Esc (Mac: Opt - Ctrl - Esc).
You can click Stop sharing or press Ctrl+Alt+Esc (Mac: Opt-Ctrl-Esc) at anytime to end the session.
Norwegian14:15 Så, jeg vil gjerne avslutte litt tøysete.
NorwegianFølg disse trinnene for å avslutte kontoen din.
NorwegianLa oss si at vi vil at dette helikopteret skal ta tre saltoer og avslutte på nøyaktig det samme sted som det startet.
Suppose we want this quad here to perform a triple flip and finish off at the exact same spot that it started.
Norwegian15:02 Så jeg vil gjerne avslutte med dette diktet.
NorwegianFlytt markøren til midten av den øverste siden, klikk på rullegardinmenyen og velg Koble fra for å avslutte den eksterne økten.
To stop the remote session, mouse to the top center page, click the drop down bar and click Disconnect.
NorwegianSå vil vi avvise den nye søknaden din og hjelpe deg med å avslutte den opprinnelig kontoen og aktivere den nye kontoen.
We'll then disapprove your new application and work with you to close your original account and activate the new one.
NorwegianDu kan når som helst avslutte et eksperiment.
NorwegianOg det med den tanken jeg vil avslutte.