Norsk-engelsk oversettelse av "avgjørelse"

NO

"avgjørelse" engelsk oversettelse

NO

avgjørelse {hankjønn}

volume_up
avgjørelse
En eventuell avgjørelse om å utlevere innholdet i en avdød persons e-post tas bare etter en nøye vurdering.
Any decision to provide the contents of a deceased person's email will be made only after a careful review.