Norsk-engelsk oversettelse av "avdekke"

NO

"avdekke" engelsk oversettelse

NO

avdekke {verb}

volume_up
avdekke
volume_up
to unveil {vb} (to uncover)
Og jeg er her for å avdekke vårt siste bidrag, og mest vellykkede innsats så langt, som fremdeles et arbeid under utvikling.
And I'm here to unveil our latest effort, and most successful effort so far, which is still very much a work in process.

Eksempler av "avdekke" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianHvis du vil finne ut hvordan Google bidrar til å avdekke falske transaksjoner, kan du ta turen innom her.
To learn more about how Google helps detect fraudulent transactions, please visit here.
NorwegianSå vi kunne bare gå rundt i gatene de påfølgende dagene og bildene ville avdekke seg selv.
So we could just walk in the street during the next days and the photos would get revealed by themselves.
NorwegianEn slik analyse kan avdekke potensielle trender eller hull.
This type of analysis can uncover potential trends or gaps.
NorwegianI tillegg til å avdekke uventet atferd kan du bruke disse dataene til å optimalisere resultatene for nettstedet ditt.
In addition to uncovering unexpected behavior, you can use this data to optimize your site performance.
NorwegianOg jeg er her for å avdekke vårt siste bidrag, og mest vellykkede innsats så langt, som fremdeles et arbeid under utvikling.
And I'm here to unveil our latest effort, and most successful effort so far, which is still very much a work in process.
NorwegianOg det var igjennom crowd-sourcing, det var igjennom vennligheten fremmede viste meg, at jeg kunne avdekke deler av min fortid som hjemsøkte meg.
And it was through crowd-sourcing, it was through the kindness that strangers were showing me, that I could uncover parts of my past that were haunting me.
NorwegianGoogles egen teknologi analyserer alle annonseklikk for å avdekke ugyldig klikkaktivitet som har til hensikt å øke antall annonsørklikk eller inntektene til en utgiver på en kunstig måte.
Google's proprietary technology analyzes all ad clicks for any invalid click activity that is intended to artificially drive up an advertiser's clicks or a publisher's earnings.