Norsk-engelsk oversettelse av "avbryte"

NO

"avbryte" engelsk oversettelse

NO

avbryte {verb}

volume_up

Eksempler av "avbryte" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianDu kan avbryte påminnelsen ved å trykke på Avbryt på kunnskapskortet.
To cancel the reminder, touch Cancel on the knowledge card.
NorwegianFor å avbryte påminnelsen klikker du på Avbryt på kunnskapskortet.
To cancel the reminder, click Cancel on the knowledge card.
NorwegianDu kan avbryte ubesvarte invitasjoner ved å klikke på X i raden med invitasjonen du vil fjerne.
You can cancel pending invitations by clicking the X in the row with the invitation you want to remove.
NorwegianKjøpere har 15 minutter på seg til å avbryte kjøpet etter at de har lastet ned en app fra Google Play.
Buyers will have 15 minutes to cancel their purchase after downloading a program from Google Play.
NorwegianKjøpere har 15 minutter på seg til å avbryte et kjøp etter at de har lastet ned en app fra Google Play.
Buyers will have 15 minutes to cancel their purchase after downloading a program from Google Play.
NorwegianDu vil også se kallenavnet på enheten (etikett 4) og en kobling for å oppheve (etikett 5) eller avbryte koden.
You'll also see the nickname of the device (label 4) and a link to Revoke (label 5) -- or cancel -- the code.
NorwegianDu kan når som helst avbryte en kampanje.
NorwegianGoogle kan også avbryte en kampanje når som helst hvis vi for eksempel oppdager skadelig programvare på annonsørens destinasjonsadresse.
Google may also cancel a campaign at any time if, for example, we detect malware on the advertiser’s destination URL.
NorwegianHvem som helst av partene som er involvert i kampanjen, det vil si utgiveren, annonsøren eller Google, kan når som helst avbryte kampanjen.
Any of the parties involved in a campaign - the publisher, the advertiser or Google - may cancel a campaign at any time.
NorwegianKan jeg avbryte overføringen?
NorwegianSkulle du velge å avbryte, følger du trinnene for kansellering av abonnementer nedenfor før prøveperioden utløper, og dermed blir du ikke belastet for dette abonnementet.
Should you choose to cancel, follow the cancel subscription steps below before the trial expires, and you will not be charged for that subscription.