Norsk-engelsk oversettelse av "av og til"

NO

"av og til" engelsk oversettelse

NO

av og til {adverb}

volume_up
Retningslinjene våre kan av og til bli endret, og du bør derfor komme tilbake hit regelmessig for å holde deg oppdatert.
Because we may change our policies from time to time, please check here often for updates.
av og til (også: i ny og ne)
Retningslinjene våre kan av og til bli endret, og du bør derfor komme tilbake hit regelmessig for å holde deg oppdatert.
Because we may change our policies from time to time, please check here often for updates.
av og til (også: nå og da)
volume_up
now and again {adv.} (idiomatic sometimes; occasionall)
Det kan derfor av og til hende at du finner klikk som ikke er knyttet opp mot noen inntekt.
For this reason, you may occasionally notice clicks with no associated revenue.
For å bidra til økt konkurranse for enkelte annonsestørrelser viser vi av og til bannerannonser med lignende størrelser i større annonseenheter.
To help increase competition for some ad sizes, we occasionally show similar-sized display ads within larger ad units.
av og til
volume_up
off and on {adv.} (from time to time)
av og til (også: noen ganger, tidvis)
– og likevel må man gjøre slikt av og til for å få fram poenget.
-- and yet you have to do it sometimes to narrate these points.
Jeg bruker mange triks, noe som betyr at av og til må jeg lyve til dere.
I use a lot of tricks, which means that sometimes I have to lie to you.
Men av og til skjer det noe som trigger en faseendring.
But sometimes something happens that triggers a phase change.

Eksempler av "av og til" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianDet kan derfor av og til hende at du finner klikk som ikke er knyttet opp mot noen inntekt.
For this reason, you may occasionally notice clicks with no associated revenue.
NorwegianJeg bruker mange triks, noe som betyr at av og til må jeg lyve til dere.
I use a lot of tricks, which means that sometimes I have to lie to you.
Norwegian– og likevel må man gjøre slikt av og til for å få fram poenget.
-- and yet you have to do it sometimes to narrate these points.
NorwegianMen av og til skjer det noe som trigger en faseendring.
But sometimes something happens that triggers a phase change.
NorwegianAv og til inneholder informasjonskapselen en ekstra identifikator som ligner på informasjonskapsel-ID-en.
Sometimes the cookie contains an additional identifier that is similar in appearance to the cookie ID.
NorwegianRetningslinjene våre kan av og til bli endret, og du bør derfor komme tilbake hit regelmessig for å holde deg oppdatert.
Because we may change our policies from time to time, please check here often for updates.
NorwegianVi vet av egne erfaringer at det noen ganger er enkelt å bare gå, og av og til kan du trenge å slåss.
We know from our personal experiences that it's easy sometimes just to walk, and sometimes you may need to fight.
NorwegianAv og til sender de deg bilder fra når de bruker mikroskopet.
The kids write you a thank you note. Sometimes they send you pictures of them using the microscope.
NorwegianOg jeg mener at vi er en intellegent rase av og til.
NorwegianAv og til kan det løses ved å fjerne innhold som bryter retningslinjene, eller ved å fjerne Google-annonser fra disse sidene.
Sometimes it can be resolved by removing violating content or removing Google ads from those pages.
NorwegianDisse følgeannonsene resulterer av og til i økt omsetning, ettersom de gjør at flere annonsører kan delta i auksjonen.
These companion ads sometimes unlock additional revenue by allowing more advertisers to compete in the auction.
NorwegianAv og til også et dødt dyr, dessverre.
NorwegianKunsten ser selvfølgelig på verden gjennom sjelen, følelsene – selv de underbevisste av og til – og naturligvis det estetiske.
Art, of course, looks at the world through the psyche, the emotions -- the unconscious at times -- and of course the aesthetic.
NorwegianFor å bidra til økt konkurranse for enkelte annonsestørrelser viser vi av og til bannerannonser med lignende størrelser i større annonseenheter.
To help increase competition for some ad sizes, we occasionally show similar-sized display ads within larger ad units.
NorwegianVi gjør vårt beste for å holde Sikkert Søk så oppdatert og omfattende som mulig, men upassende innhold kan av og til slippe gjennom.
We do our best to keep SafeSearch as up-to-date and comprehensive as possible, but objectionable content sometimes slips through the cracks.
NorwegianAv og til tyr de til den såkalte "brenn og snus" teknikken der de brenner plasten og lukter på røyken for å prøve og avgjøre plast typen.
And sometimes they'll resort to what's known as the "burn and sniff" technique where they'll burn the plastic and smell the fumes to try to determine the type of plastic.

Lignende oversettelser av "av og til" på engelsk

og bøying
English
til preposisjon
av preposisjon
av adjektiv
English
av adverb
English
av og på-forhold substantiv