Norsk-engelsk oversettelse av "av"

NO

"av" engelsk oversettelse

volume_up
av {prep.}
EN
EN
EN
NO

av {preposisjon}

volume_up
1. alminnelig
av (også: ved, innen)
Halvparten av verdens energi brukes av en syvendedel av befolkningen.
Half of the energy is used by one seventh of the world's population.
Gebyrer for mottak av betalinger kan bli pålagt av banken, men ikke av Google.
Google does not charge you a fee to receive your funds, but you may be charged fees by your bank.
De vakre lerret og gummi solskjermene ble spist opp av solen i løpet av seks måneder.
The beautiful canvas and rubber skylights got eaten by the sun in six months.
av
volume_up
by {prep.} (indication of passive voice)
Halvparten av verdens energi brukes av en syvendedel av befolkningen.
Half of the energy is used by one seventh of the world's population.
Gebyrer for mottak av betalinger kan bli pålagt av banken, men ikke av Google.
Google does not charge you a fee to receive your funds, but you may be charged fees by your bank.
De vakre lerret og gummi solskjermene ble spist opp av solen i løpet av seks måneder.
The beautiful canvas and rubber skylights got eaten by the sun in six months.
av (også: i)
volume_up
in {prep.} (part, member of)
Og på toppen av det, er disse systemene kostbare, opp til titusener av dollar.
And on top of that, these systems actually cost in the tens of thousands of dollars.
Det består av opp til 200 ulike typer protein, tusenvis av proteiner til sammen.
It is made up of about 200 different types of proteins, thousands of proteins in total.
De vakre lerret og gummi solskjermene ble spist opp av solen i løpet av seks måneder.
The beautiful canvas and rubber skylights got eaten by the sun in six months.
Dette er et opptak av en mantisreke- -som finnes utenfor kysten av California.
This is a recording I made of a mantis shrimp that's found off the coast of California.
Kontoer med Gmail-synkronisering slått av, vil ikke synkronisere automatisk.
Accounts with Gmail sync turned off will not sync automatically.
For å slå av deling av pendleruten, kan du når som helst følge disse trinnene:
To turn commute sharing off at any time, follow these steps:
2. "være i besittelse av"
av
volume_up
of {prep.} (having or possessing)
Den er full av oss, den er full av våre ting, full av søppel, fylt av våre krav.
It's full of us, it's full of our stuff, full of our waste, full of our demands.
Halvparten av verdens energi brukes av en syvendedel av befolkningen.
Half of the energy is used by one seventh of the world's population.
Tilgjengeligheten av HD-utgivelser er avhengig av studiolisensieringsavtalene våre.
The availability of HD titles is dependent on our Studio licensing agreements.
3. "del av mengde"
av
volume_up
of {prep.} (part of an amount)
Den er full av oss, den er full av våre ting, full av søppel, fylt av våre krav.
It's full of us, it's full of our stuff, full of our waste, full of our demands.
Halvparten av verdens energi brukes av en syvendedel av befolkningen.
Half of the energy is used by one seventh of the world's population.
Tilgjengeligheten av HD-utgivelser er avhengig av studiolisensieringsavtalene våre.
The availability of HD titles is dependent on our Studio licensing agreements.
4. "resultat av"
av
volume_up
of {prep.} (resulting from or caused by)
Den er full av oss, den er full av våre ting, full av søppel, fylt av våre krav.
It's full of us, it's full of our stuff, full of our waste, full of our demands.
Halvparten av verdens energi brukes av en syvendedel av befolkningen.
Half of the energy is used by one seventh of the world's population.
Tilgjengeligheten av HD-utgivelser er avhengig av studiolisensieringsavtalene våre.
The availability of HD titles is dependent on our Studio licensing agreements.
5. "laget av"
av
volume_up
of {prep.} (made up of)
Den er full av oss, den er full av våre ting, full av søppel, fylt av våre krav.
It's full of us, it's full of our stuff, full of our waste, full of our demands.
Halvparten av verdens energi brukes av en syvendedel av befolkningen.
Half of the energy is used by one seventh of the world's population.
Tilgjengeligheten av HD-utgivelser er avhengig av studiolisensieringsavtalene våre.
The availability of HD titles is dependent on our Studio licensing agreements.

Eksempler av "av" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianDen er full av oss, den er full av våre ting, full av søppel, fylt av våre krav.
It's full of us, it's full of our stuff, full of our waste, full of our demands.
NorwegianOg TAP Plastics lagde -- selv om jeg ikke har bilde av det -- en museumsvitrine.
And TAP Plastics made me -- although I didn't photograph it -- a museum vitrine.
NorwegianDette er den typen innovasjon, muliggjort av den teknologien, som finnes i dag.
This is the kind of innovation, empowered by this technology, that exists today.
NorwegianOg dere vet hva slags produkter og tjenester det er, for dere eier noen av dem.
And you know what those products and services are, because you own some of them.
Norwegian9:44 CP: Det kommersielle bildet er at det egentlig ikke er mye av det, tror jeg.
9:44 CP: The commercial picture is that there really isn't much of one, I guess.
Norwegian3:52 Vi har funnet en måte som bruker datamaskiner, men som ikke avhenger av dem.
3:52 Well, the way we've come up with uses computers but doesn't depend on them.
NorwegianNedenfor finner du noen av de vanligste spørsmålene om deaktivert annonsevisning.
Below are some of our most frequently asked questions about disabled ad serving.
NorwegianDet vanskelige problem som Alice valgte var de økende tilfeller av barnekreft.
The hard problem that Alice chose was the rising incidence of childhood cancers.
NorwegianHer er knusedelen av hælen på begge bildene,- -og den blir gradvis ødelagt ned.
That's the smashing part of the heel on both these images, and it gets worn away.
NorwegianEn av våre studenter må ha gått forbi, og vist dem hvordan de skal bruke musen."
One of your students must have been passing by, showed them how to use the mouse."
Norwegian100 prosent av korallen kan være utslettet før 2050 på grunn av global oppvarming.
100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.
NorwegianEtter som jeg jobbet oppnådde jeg en veldig brukbar avbildning av Malteserfalken.
As I moved through, I achieved a very reasonable facsimile of the Maltese Falcon.
NorwegianLikevel ser vi samvittighetsløse nivåer av død, funksjonshemming som kunne unngås.
And yet we see unconscionable levels of death, disability that could be avoided.
NorwegianGjennom dette blir uallminnelig artsavhengig informasjon en del av dette språket.
What that does is to confer exquisite species specificities to these languages.
NorwegianDet tok livet av 90 prosent av alle fuglene, som i dette området er mange fugler.
It killed like 90 percent of the birds, which, for this place, is a lot of birds.
NorwegianFå støtte til installasjon av apper, utvidelser og temaer fra Chrome Nettmarked.
Get support for installing apps, extensions, and themes from the Chrome Web Store.
NorwegianFremhevede apper og Redaktørenes valg-apper velges ut av Google Play-redaksjonen.
Featured and Editors' Choice apps are chosen by the Google Play editorial team.
NorwegianKopiering (dvs. kopiering og innliming) av artikler fra én utgiver til en annen.
Duplicating (i.e., copy and pasting) of stories from one publisher to another.
NorwegianNår eksperimentet er satt i gang, er det opp til deg å overvåke fremdriften av d.
Once your experiment is up and running, it’s up to you to monitor its progress.
NorwegianSå på det nederste sporet kan du se et eksempel av irregulær stemmebåndskjelving.
So on the bottom trace, you can see an example of irregular vocal fold tremor.