Norsk-engelsk oversettelse av "automatisk"

NO

"automatisk" engelsk oversettelse

NO

automatisk {adjektiv}

volume_up
automatisk
La oss for eksempel si at du har slått på automatisk oversettelse av spanske meldinger.
For example, let’s say you turned on automatic translation of Spanish messages.
Automatisk posisjonering basert på IP-geoposisjonering bidrar til å forbedre opplevelsen din.
Automatic location based on IPGeolocation contributes to improving your experience.
Når du har aktivert automatisk import, kobler du enheten din eller SD-kortet ditt til datamaskinen.
After enabling automatic importing, connect your device or SD card to your computer.

Eksempler av "automatisk" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianNår du oppretter en Google-konto, blir Google Nettlogg slått på automatisk.
When you create a Google Account, Google Web History is automatically turned on.
NorwegianHvis du vil endre innstillingen for å legge til sider i kretsen automatisk:
If you want to change your setting for automatically adding pages to your circle:
NorwegianHvis du blir godkjent, blir annonser vist automatisk i annonseenhetene dine.
If you are approved, ads will automatically start showing up in your ad units.
NorwegianStill inn automatisk svar når du er borte fra kontoret, med Gmail for mobil
Your vacation responder settings are synced with the desktop version of Gmail.
NorwegianNår du oppretter en Google-konto, er Google Nettlogg automatisk slått på.
When you create a Google Account, Google Web History is automatically turned on.
NorwegianFiltre kan flytte innkommende e-post til andre steder på kontoen automatisk.
Filters can automatically move incoming mail to other places in your account.
NorwegianLa oss for eksempel si at du har slått på automatisk oversettelse av spanske meldinger.
For example, let’s say you turned on automatic translation of Spanish messages.
NorwegianGmail-brukere kan videresende innkommende meldinger automatisk til andre e-postadresser.
Gmail users can automatically forward incoming messages to other email addresses.
NorwegianGoogle Chrome forhindrer at forgrunnsvinduer vises automatisk og forstyrrer skjermen.
Google Chrome prevents pop-ups from automatically appearing and cluttering your screen.
NorwegianE-postene dine blir automatisk kategorisert i følgende valgfrie faner:
Your messages are automatically categorized into the following optional tabs:
NorwegianAvgiftssatsene du angir, legges automatisk til når kjøperen går til kassen.
The tax rates you specify automatically apply when the buyer checks out.
NorwegianDu belastes automatisk på månedlig eller årlig basis, avhengig av abonnementet.
Depending on the subscription, you’ll automatically be charged on a monthly or yearly basis.
NorwegianKlikk på Lagre rapport-knappen, og merk deretter av for Kjør denne rapporten automatisk.
Click the Save report button, then select the Run this report automatically checkbox.
NorwegianViktig: Avinstallering av apper stanser ikke automatisk abonnementet.
Important: Uninstalling an app will not automatically stop your subscription.
NorwegianPrøveperioden på 60 dager går automatisk over til månedlig fakturering med mindre du avbryter.
Your 60-day trial will automatically switch to monthly billing unless you cancel.
NorwegianAvgiftssatsene du angir, brukes automatisk når kjøperen fullfører utsjekkingsprosessen.
The tax rates you specify automatically apply when the buyer checks out.
NorwegianMens du skriver inn søkeordet ditt, får du umiddelbart opp forslag til automatisk fullføring.
As you type your search query, you’ll instantly see auto-complete suggestions.
NorwegianPersonen som bekrefter en Google+-side, blir automatisk eier av siden.
Whoever verifies a Google+ page will automatically become the page’s owner.
NorwegianDessuten blir sangene du nylig har spilt automatisk tilgjengelige uten Internett-tilkobling.
And the songs you've recently played will automatically be available offline.
NorwegianGmail "tvinger" nye e-poster automatisk til telefonen eller nettbrettet ditt når de ankommer.
Gmail “pushes” new messages to your phone or tablet automatically when they arrive.