Norsk-engelsk oversettelse av "Asia"

NO

"Asia" engelsk oversettelse

EN
EN

"Asia" norsk oversettelse

NO
NO

Asia {egennavn}

volume_up
Asia
Pioneren og kirurgen Susan Lim utførte den første levertransplantasjonen i Asia.
Pioneering surgeon Susan Lim performed the first liver transplant in Asia.
Og folk som er interessert i vekst vender blikket mot Asia.
And people interested in growth are turning their eyes towards Asia.
Southeast Asia, and so on.
EN

Asia {egennavn}

volume_up
Asia
Pioneering surgeon Susan Lim performed the first liver transplant in Asia.
Pioneren og kirurgen Susan Lim utførte den første levertransplantasjonen i Asia.
And people interested in growth are turning their eyes towards Asia.
Og folk som er interessert i vekst vender blikket mot Asia.
Sør-øst Asia, og så videre.

Eksempler av "Asia" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianPioneren og kirurgen Susan Lim utførte den første levertransplantasjonen i Asia.
Pioneering surgeon Susan Lim performed the first liver transplant in Asia.
NorwegianOg folk som er interessert i vekst vender blikket mot Asia.
And people interested in growth are turning their eyes towards Asia.
NorwegianOg, vet dere, når man kommer helt ned til folkene som bor i Asia-Stillehavsregionen, eller enda mer, i Afrika.
And, you know, then you get all the way down to people who live in the Asia-Pacific region, or even more, Africa.
NorwegianSør-øst Asia, og så videre.
NorwegianOg i en generasjon, for eksempel, Asia har gått fra å ha den laveste hyppighet av hjertesykdom, og fedme, og diabetes til en av de høyeste.
And in one generation, for example, Asia's gone from having one of the lowest rates of heart disease and obesity and diabetes to one of the highest.
NorwegianHans Rosling var en ung student på besøk i India da han først forstod at Asia hadde kapasitet til å gjenerobre sin plass som verdens dominerende økonomiske kraft.
Hans Rosling was a young guest student in India when he first realized that Asia had all the capacities to reclaim its place as the world's dominant economic force.
NorwegianVil de tidligere rike landene virkelig akseptere en fullstendig endret verdensøkonomi, og en forskyvning av makten vekk fra der den har vært i de siste 50 til 100 tilo 150 årene, tilbake til Asia?
Will the former rich countries really accept a completely changed world economy, and a shift of power away from where it has been the last 50 to 100 to 150 years, back to Asia?
Norwegian1:48 Og nå vil jeg, her på scenen, forsøke å forutsi når det vil skje - at Asia vil vinne tilbake sin dominernde plass som den ledende verdensdelen den pleide å være, i tusener av år.
1:48 And I will now, here, onstage, try to predict when that will happen -- that Asia will regain its dominant position as the leading part of the world, as it used to be, over thousands of years.

Synonymer (engelsk) for "Asia Minor":

Asia Minor
English