Norsk-engelsk oversettelse av "artikkel"

NO

"artikkel" engelsk oversettelse

NO

artikkel {hankjønn}

volume_up
1. alminnelig
artikkel (også: gjenstand, sak, ting)
Når du kjøper en artikkel i Chrome Nettmarked, har du en halv time på å kansellere transaksjonen fra det tidspunktet du kjøpte artikkelen.
When you purchase an item on Chrome Web Store, you have 30 minutes from the time of purchase to cancel the transaction for any reason.
Fra tid til annen kan vi komme over en artikkel i Chrome Nettmarked som bryter utvikleravtalen for Chrome Nettmarked eller andre juridiske avtaler, lover, bestemmelser eller retningslinjer.
From time to time, Google may discover a item in the Chrome Web Store that violates the Chrome Web Store Developer Agreement or other legal agreements, laws, regulations or policies.
artikkel
volume_up
paper {subst.} (article)
2. "objekt"
artikkel
volume_up
article {subst.} (object)
Når du har lagt til et bokmerke i en artikkel, er artikkelen tilgjengelig uten nett.
Once you've added a bookmark to an article, the article will be available offline.
1:02 Mer nylig skrev jeg en artikkel for Esquire kalt - "Om Radikal Ærlighet".
1:02 More recently, I wrote an article for Esquire called -- about radical honesty.
Og i 1945, publiserte han en artikkel i bladet Atlantic Monthly.
And in 1945, he published an article in a magazine called Atlantic Monthly.

Eksempler av "artikkel" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

Norwegian1:02 Mer nylig skrev jeg en artikkel for Esquire kalt - "Om Radikal Ærlighet".
1:02 More recently, I wrote an article for Esquire called -- about radical honesty.
NorwegianNår du har lagt til et bokmerke i en artikkel, er artikkelen tilgjengelig uten nett.
Once you've added a bookmark to an article, the article will be available offline.
NorwegianOg i 1945, publiserte han en artikkel i bladet Atlantic Monthly.
And in 1945, he published an article in a magazine called Atlantic Monthly.
NorwegianFor omtrent tre år siden, leste jeg en artikkel i the New York Times.
About three years ago, I read an article in the New York Times.
NorwegianDu kan raskt gå tilbake til denne siden etter å ha lest en artikkel.
You can quickly return to this page after visiting an article.
NorwegianKlikk på linken nedenfor for å gå til ønsket artikkel:
Click on the link below to be directed to the article of your choice:
Norwegian7:42 Jeg har all grunn til å tro at den er sann; jeg leste Playboy siden jeg selv hadde en artikkel i det.
7:42 I have every reason to think it's true; I was reading Playboy because I, myself, had an article in it.
NorwegianFra artikkel L. 211–5 i den franske forbrukerloven: «For å være i overensstemmelse med kontrakten, må produktet:
According to article L. 211-5 of the French Consumer Code: “To conform to the contract, the product must:
NorwegianDet er fra en artikkel i Playboy. som jeg leste her om dagen. (Latter)
Who would screw around with an army that could do that? That's from an article in Playboy, which I was reading the other day. (Laughter)
NorwegianDet bør også være tydelig hva neste handling skal være, enten det er å klikke på «Kjøp» for å foreta et kjøp, eller det er å lese en relatert artikkel.
There should also be a clear next action for them to take whether it's clicking “buy” to make a purchase or reading a related article.
NorwegianFra artikkel L. 211–12 i den franske forbrukerloven: «Tiltak som følger av manglende samsvar bortfaller to år etter at produktet er levert.»
According to Article L. 211-12 of the French Consumer Code: “Action resulting from lack of conformity lapses two years after delivery of the product.”
NorwegianNår du kjøper en artikkel i Chrome Nettmarked, har du en halv time på å kansellere transaksjonen fra det tidspunktet du kjøpte artikkelen.
When you purchase an item on Chrome Web Store, you have 30 minutes from the time of purchase to cancel the transaction for any reason.
NorwegianHvis du vil deaktivere vedleggsskanning, bør du lese avsnittet «Varsle antivirusprogrammer når du åpner vedlegg» i Microsofts artikkel om hvordan Vedleggsbehandlingen fungerer.
To disable attachment scanning, read the “Notify antivirus programs when you open attachments” section from Microsoft's article on how the Attachment Manager works.
NorwegianFra artikkel 1648, avsnitt 1 i den franske sivilloven: «Tiltak som følger av skjulte feil må utføres av kjøperen innen to år etter at defekten er oppdaget.»
According to article 1648, paragraph 1 of the French Civil Code: "The action resulting from hidden defects must be brought by the purchaser within two years after the discovery of the defect.
NorwegianNår du har valgt en artikkel du vil lese, hvis du har tilgjengelige gratisartikler, kan du rulle ned for å lese artikkelen, eller bruke kortet som vises for å velge et abonnementsalternativ.
After choosing an article to read, if you have articles available to read for free, you can scroll to read the article or use the displayed card to select a subscription option.
NorwegianFra tid til annen kan vi komme over en artikkel i Chrome Nettmarked som bryter utvikleravtalen for Chrome Nettmarked eller andre juridiske avtaler, lover, bestemmelser eller retningslinjer.
From time to time, Google may discover a item in the Chrome Web Store that violates the Chrome Web Store Developer Agreement or other legal agreements, laws, regulations or policies.