Norsk-engelsk oversettelse av "arkivering"

NO

"arkivering" engelsk oversettelse

EN
NO

arkivering {hankjønn/hunkjønn}

volume_up
arkivering
Arkivering kan sammenlignes med det å flytte meldinger til et arkivskap for trygg oppbevaring, i stedet for å kaste dem.
Archiving is like moving messages into a filing cabinet for safekeeping, rather than putting them in the trash can.

Eksempler av "arkivering" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianFiltre: Du kan sette opp dine egne filtre for å angi automatisk arkivering av bestemte typer meldinger.
Filters: You can set up your own filters to automatically archive certain kinds of messages.
NorwegianFinn ut mer om innstillinger for arkivering og sletting.
NorwegianArkivering kan sammenlignes med det å flytte meldinger til et arkivskap for trygg oppbevaring, i stedet for å kaste dem.
Archiving is like moving messages into a filing cabinet for safekeeping, rather than putting them in the trash can.
NorwegianMerk: Hvorvidt du arkiverer eller sletter når du sveiper, avhenger av hva du har valgt under «Handlinger for arkivering og sletting».
Note: Whether you archive or delete with swipe depends on the “Archive & delete actions” setting above.
NorwegianNår du har valgt disse, kan du iverksette tiltak for flere e-poster samtidig, som for eksempel merking som uleste eller arkivering.
After selecting, you can take action on multiple messages at once, such as marking as unread or archiving.
NorwegianDet vil si at filtreringssystemet ditt fungerer selv om du bruker filtre til automatisk arkivering av enkelte meldinger.
In other words, if you rely on filters to automatically archive certain messages, your filtering system will still work.
NorwegianArkivering kontra sletting: Arkivering fjerner e-posten fra innboksen din, men den beholdes i kontoen din, slik at du kan finne den igjen senere.
Archive vs. delete: Archive removes the message from your Inbox but keeps it in your account so that you can find it later.