Norsk-engelsk oversettelse av "arkivere"

NO

"arkivere" engelsk oversettelse

EN
NO

arkivere {verb}

volume_up
arkivere
volume_up
to file {vb} (to archive)
arkivere
volume_up
to file {vb} (to commit papers)
arkivere (også: inngi, fremme)

Eksempler av "arkivere" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianMed Android 4.1 og nyere kan du arkivere eller svare på en melding direkte fra et varsel.
With Android 4.1 and above, you can archive or reply to a message directly from a notification.
NorwegianTips: Du finner flere handlinger i -menyen, så du kan når som helst slette eller arkivere e-poster.
Tip: Additional actions are in the Menu, so you can always delete or archive messages.
NorwegianHvis du vil slette i stedet for å arkivere, velger du Vis bare Slett.
To delete instead of archive, choose Show delete only.
NorwegianHvis du vil redusere risikoen for å slette eller arkivere en viktig e-post ved et uhell, kan du slå på disse innstillingene:
To avoid accidentally deleting or archiving an important message, you can turn on these settings:
NorwegianI Gmail har du rikelig med lagringsplass, så hvis du tror du kanskje kan få bruk for e-posten senere, er det bare å arkivere den.
Gmail gives you plenty of storage space, so if you think there’s a chance you’ll need the message later, just archive it.
NorwegianI tillegg til å kunne slette samtaler eller individuelle meldinger, kan Gmail hjelpe deg å arkivere samtaler fra innboksen.
In addition to being able to delete conversations or individual messages, Gmail allows you to archive conversations from your Inbox.
NorwegianDu kan raskt arkivere eller slette ved å sveipe en samtale mot venstre eller høyre mens du ser gjennom innboksen din eller en annen liste over samtaler.
Quickly archive or delete by swiping a conversation left or right while viewing your inbox or other list of conversations.
NorwegianSend og arkiver: Hvis du ofte svarer på en melding for så umiddelbart å arkivere samtalen, kan du spare tid ved å bruke denne funksjonen.
Send & Archive: If you often find yourself replying to a message and then immediately archiving the conversation, this feature will save you time.
NorwegianNår du leser e-poster i en samtale, bruker du ikonene øverst på skjermen til å arkivere, slette, sette etikett på eller markere samtalen som lest eller ulest.
When reading messages in a conversation, use icons at the top of the screen to archive, delete, label, or mark the conversation as read or unread: