NO

arbeid {intetkjønn}

volume_up
arbeid (også: jobb, stilling)
Så det er et eksempel på den typen ting jeg gjør i mitt daglige arbeid.
So, that's an example of the kind of thing that I do in my day job.
arbeid
volume_up
labor {subst.} [am.eng.]
Det er hard, tidkrevende arbeid, som de må gjøre i timesvis hver uke.
It's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week.
arbeid
volume_up
labour {subst.} [brit.eng.]
arbeid (også: jobb, stilling)
arbeid (også: strev, streben, higen)
arbeid (også: jobb, stilling)
Arbeid! Rupert Murdoch sa til meg "Det er hardt arbeid.
1:11 Work! Rupert Murdoch said to me, "It's all hard work.
Noen begraver seg i arbeid, takknemlige for distraksjonen.
Some people will bury themselves in work, grateful for the distraction.
Lær mer om hans arbeid og finn ut hvordan du kan delta, på insideoutproject.net.
Learn more about his work and learn how you can join in at insideoutproject.net.

Eksempler av "arbeid" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianLær mer om hans arbeid og finn ut hvordan du kan delta, på insideoutproject.net.
Learn more about his work and learn how you can join in at insideoutproject.net.
NorwegianVi lever i en kultur med jet lag, global reising, 24 timer arbeid, skiftjobbing.
We're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
Norwegian9:07 I midtøsten har jeg opplevd mitt arbeid på steder uten (mange) gallerier.
9:07 In the Middle East, I experienced my work in places without [many] museums.
NorwegianHvordan kan vi ta de følelsene fra spill og bruke dem i virkelighetens arbeid?
How can we take those feelings from games and apply them to real-world work?
NorwegianVi vet at vi som mennesker er spesialisert, til å gjøre hardt meningsfullt arbeid.
We know that we are optimized, as human beings, to do hard meaningful work.
NorwegianNår det står "lavere sosial klasse", menes ufaglærte med fysisk arbeid.
But then where it says "low social class," that's unskilled manual occupations.
NorwegianDet er hard, tidkrevende arbeid, som de må gjøre i timesvis hver uke.
It's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week.
Norwegian10:22 Jeg får alt dette til å virke veldig lett, men det er mye arbeid.
10:22 Now, things -- I'm making this sound very easy, this is actually a lot of work.
NorwegianOg det har også blitt modernisert, og forsørger arbeid for 300 vevere.
And that's also modernized today, and it's supporting work for 300 weavers.
Norwegian0:44 På vei mot suksess prøvde jeg alltid å forbedre og gjøre bra arbeid.
0:44 Reaching success, I always tried to improve and do good work.
NorwegianSå det er et eksempel på den typen ting jeg gjør i mitt daglige arbeid.
So, that's an example of the kind of thing that I do in my day job.
NorwegianEin plan som vil få Amerika tilbake i arbeid, gjera oss meir trygge og stoppa global oppvarming.
A plan to put America back to work, make us more secure, and help stop global warming.
Norwegian0:11 Mitt arbeid handler om atferd som vi alle deltar i ubevisst, på et kollektivt nivå.
0:11 My work is about the behaviors that we all engage in unconsciously, on a collective level.
NorwegianOg dette er en god måte å lære på, å se på andre folks arbeid.
And this is a good way to learn, by looking at other people's work.
NorwegianNoen begraver seg i arbeid, takknemlige for distraksjonen.
Some people will bury themselves in work, grateful for the distraction.
NorwegianGode fremgangsmåter for arbeid med en spesiallist på nettstedoptimalisering
NorwegianEt av de tidligste arbeidene ble gjort innen bildesign -- en del veldig spennende arbeid ble gjort der.
One of the most early work was done in automotive design -- some very exciting work was done there.
NorwegianArbeid! Rupert Murdoch sa til meg "Det er hardt arbeid.
1:11 Work! Rupert Murdoch said to me, "It's all hard work.
NorwegianI vårt arbeid med å gjøre nettsurfing så enkelt som mulig, har vi til og med tilpasset tastaturet til nettet.
In our quest to make web browsing as easy as possible, we’ve even customized the keyboard for the web.
NorwegianOg du vet også hvor mange religiøse mennesker som skjuler seg bak sin fromhet istedet for å gjøre noe positivt arbeid.
And you also know many religious people who hide behind their sanctity instead of doing good works.