Norsk-engelsk oversettelse av "ar"

NO

"ar" engelsk oversettelse

EN
NO

ar {intetkjønn}

volume_up
ar
volume_up
are {subst.} (unit of area)

Eksempler av "ar" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianJeg pleide å undervise folk i å skrive dataprogrammer i New Delhi, for 14 år siden.
I used to teach people how to write computer programs in New Delhi, 14 years ago.
NorwegianHan er bedre å krangle enn det du er, han har hatt tusener av år til å øve."
He's better at arguing than you are, having had thousands of years to practice."
Norwegian12:14 Derfor henter jeg min inspirasjon fra noe som skjedde for 2 500 år siden.
12:14 So, I take my inspiration from something that happened 2,500 years ago.
NorwegianDet tok naturen 100 millioner år å få apen til å reise seg og bli til Homo sapiens.
It took nature 100 million years to make the ape stand up and become Homo sapiens.
Norwegian7:55 Jeg var med på et kurs tidligere i år med en dramalærer som het Judith Weston.
7:55 I took a seminar in this year with an acting teacher named Judith Weston.
Norwegian(Latter) Noe som jeg håper at om hundre år folk vil se tilbake på og tenke, "Utrolig!"
(Laughter) Which just, I hope in 100 years, people will look back and go, "Wow."
NorwegianSå, for rundt 600 - 800 millioner år siden, dukket det opp flercellede organismer.
Then from about 600 to 800 million years ago, multi-celled organisms appear.
NorwegianMed hele verdens 1,2 trillioner fat i estimerte reserver, får vi bare omtrent 45 år.
The whole world, at 1.2 trillion estimated reserves, only gives us about 45 years.
NorwegianJeg mistenker at vi nærmer oss slutten på 400 år der Vestlig makt var nok.
I suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.
NorwegianHun gjorde dette på Larry King Live Show på CNN for seks og et halvt år siden.
She did this on the "Larry King Live" show on CNN six and a half years ago.
Norwegian0:59 Kommer det til å lede til en enkelt stamfar for sånn 20-25,000 år tilbake?
0:59 Does it really lead to a single ancestor some 20, 25,000 years ago?
NorwegianDet var da jeg bestemte meg for å vie mitt liv til å redde en million mennesker hvert år.
And then I decided I'd dedicate my life to saving one million people every year.
NorwegianJeg hadde faktisk undersøkt litt noen år tidligere -- det er derfor mappen var der.
I actually had done some research a few years before -- it's why the folder was there.
NorwegianEtter 20 år, ser vi avfallet dukke opp og samles i Nordre Stillehavs-strømmen.
After 20 years, we see emerging the debris accumulation zone of the North Pacific Gyre.
NorwegianDet ser ut til at vi er den eneste arten på 4 milliarder år som har denne gaven.
We seem to be the only species in four billion years to have this gift.
NorwegianTenk på at barn som begynner på skolen i år skal pensjonere seg i 2065.
If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065.
NorwegianFor 30 år siden var mesteparten av maten hovedsaklig lokal, og vanligvis fersk.
Thirty years ago, most of the food was largely local and largely fresh.
Norwegian0:15 Bruken av ledninger som dekorasjon det sørlige Afrika dateres hundrevis av år tilbake.
0:15 The decorative use of wire in southern Africa dates back hundreds of years.
NorwegianDet første beviset er at vi har fossiler av alger som er 3,5 milliard år gamle.
The first is that we have fossils of algae from 3.5 billion years ago.
NorwegianAnsikt til ansikt kommunikasjon har blitt raffinert gjennom millioner av år med utvikling.
Face-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.