NO

anti-

volume_up
1. "prefiks."
anti-
En form for anti-islamistisk retorikk er også på vei oppover og den er transnasjonal.
A form of anti-Islam rhetoric is also on the rise and it's transnational.
Remove all references to hate/anti content from your ad and website.
Remove all references to hate/anti content from your ad and website.
Hvis du bruker Kaspersky Anti-Virus 7, kan du endre innstillingene for å løse problemet.
If you're using Kaspersky Anti-Virus 7, try adjusting your settings to fix the issue.
EN

anti-

volume_up
1. "prefix"
anti-
A form of anti-Islam rhetoric is also on the rise and it's transnational.
En form for anti-islamistisk retorikk er også på vei oppover og den er transnasjonal.
Remove all references to hate/anti content from your ad and website.
Remove all references to hate/anti content from your ad and website.
If you're using Kaspersky Anti-Virus 7, try adjusting your settings to fix the issue.
Hvis du bruker Kaspersky Anti-Virus 7, kan du endre innstillingene for å løse problemet.

Eksempler av "anti-" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianEn form for anti-islamistisk retorikk er også på vei oppover og den er transnasjonal.
A form of anti-Islam rhetoric is also on the rise and it's transnational.
NorwegianHvis du bruker Kaspersky Anti-Virus 7, kan du endre innstillingene for å løse problemet.
If you're using Kaspersky Anti-Virus 7, try adjusting your settings to fix the issue.
NorwegianRemove all references to hate/anti content from your ad and website.
Remove all references to hate/anti content from your ad and website.
NorwegianStatiner, ikke-steorid anti-inflamatorisk medisin og noen få andre som også hemmer angiogenestesi.
Statins, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and a few others, they inhibit angiogenesis too.
NorwegianAnti-globaliseringsbevegelsens store motto. Vi vrir på mye.
Another world is possible. And sort of the big motto of the anti-globalization movement. Right? We tweak that a lot.
NorwegianVed å bruke Google Play-spilltjenestene kan du også aktivere anti-piratkopisjekker for Android-spillet ditt.
By using Google Play game services, you can also enable anti-piracy checking on your Android game.
NorwegianDenne feilen utløses av anti-virus-programvaren din og er ikke det samme som Chrome-advarselen om nedlasting av skadelig programvare.
This error is triggered by your anti-virus software and is different from Chrome’s malicious download warning.
NorwegianOg med Chromebook trenger du ikke å bekymre deg for skjulte kostnader, som for eksempel anti-virusabonnementer eller tradisjonell programvare.
And with Chromebooks, there are no hidden costs like anti-virus subscriptions or traditional software.
NorwegianVed å ramme det røde systemet, kan vi gjøre det artsspesifikk, eller sykdomsspesifikke anti-quorum sansing molekyler.
By targeting the red system, what we are able to do is to make species-specific, or disease-specific, anti-quorum sensing molecules.
NorwegianDen bruker faktisk lyset fra bakteriene til å mot-belyse seg selv, i et anti-predator system som fjerner skygger som eventuelle rovdyr kunne ha sett, den regner ut rovdyrets bane, og spiser den.
It actually uses the light from the bacteria to counter-illuminate itself in an anti-predation device so predators can't see its shadow, calculate its trajectory, and eat it.
Norwegian16:19 En siste ting, for å understreke at det finnes praktiske mulgheter her, og derfor har vi jo laget disse anti-quorum sansing molekyler som er blitt utviklet som nye terapiformer.
16:19 The final thing is, again just to reiterate that there's this practical part, and so we've made these anti-quorum sensing molecules that are being developed as new kinds of therapeutics.
NorwegianVi hadde aldri fått til konvensjonen mot anti-personell landminer og konvensjonen som forbyr klaseammunisjon uten at vi gjorde andre diplomatiske grep, ved å engasjere det sivile samfunnet.
We could never have done the convention against anti-personnel landmines and the convention that is banning cluster munitions unless we had done diplomacy differently, by engaging with civil society.