Norsk-engelsk oversettelse av "antenne"

NO

"antenne" engelsk oversettelse

NO

antenne {hankjønn}

volume_up
antenne
antenne
Antennen som brukes for denne senderen kan ikke være plassert sammen med en annen antenne eller sender.
The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.
For å overholde FCC- og ICC-kravene for eksponeringsgrense, må det være minst 20 cm mellom enhetens antenne og personer under bruk.
To satisfy FCC and IC exposure requirements, a separation distance of at least 20 cm should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.
I henhold til Industry Canada-regler, kan radiosenderne i denne enheten bare bruke en antenne med en type og maksforsterkning som er godkjent for senderen av Industry Canada.
Under Industry Canada regulations, the radio transmitter(s) in this device may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

Eksempler av "antenne" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianAntennen som brukes for denne senderen kan ikke være plassert sammen med en annen antenne eller sender.
The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.
NorwegianFor å overholde FCC- og ICC-kravene for eksponeringsgrense, må det være minst 20 cm mellom enhetens antenne og personer under bruk.
To satisfy FCC and IC exposure requirements, a separation distance of at least 20 cm should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.
NorwegianI henhold til Industry Canada-regler, kan radiosenderne i denne enheten bare bruke en antenne med en type og maksforsterkning som er godkjent for senderen av Industry Canada.
Under Industry Canada regulations, the radio transmitter(s) in this device may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.