Norsk-engelsk oversettelse av "antall"

NO

"antall" engelsk oversettelse

NO

antall {intetkjønn}

volume_up
1. alminnelig
antall (også: tall)
volume_up
number {subst.} (abstract entity)
Klikkfrekvensen for siden er antall annonseklikk delt på antall sidevisninger.
The page clickthrough rate (CTR) is the number of ad clicks divided by the number of page views.
Klikkfrekvensen for søket er antall annonseklikk delt på antall søk som er rapportert.
The query clickthrough rate (CTR) is the number of ad clicks divided by the number of queries reported.
Klikkfrekvensen for annonseforespørselen er antall annonseklikk delt på antall annonseforespørsler.
The ad request clickthrough rate (CTR) is the number of ad clicks divided by the number of ad requests.
2. måleenheter
antall (også: kvantitet, mengde)

Eksempler av "antall" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianDu kan forhåndslytte til hele sanger fra Google Play et ubegrenset antall ganger.
You can preview full-length tracks from Google Play an unlimited number of times.
NorwegianEn kvadrillion transistorer er nesten det samme som antall nevroner i hjernen din.
A quadrillion transistors is almost the same as the number of neurons in your brain.
NorwegianCustom Search-annonser er foreløpig kun tilgjengelig for et begrenset antall utgivere.
Custom Search Ads is currently only available to a limited number of publishers.
NorwegianDette er antall ganger en forespurt videoannonse leveres og begynner å spilles av.
The percentage of times a requested video ad is returned and starts playing.
NorwegianEt svært begrenset antall utgivere kan være kvalifisert for kontoadministrasjon.
A very limited number of publishers may qualify for account management.
NorwegianDet totale antall spillere for den valgte tidsperioden vises i linjegrafen.
The total number of players for the selected time period is shown in the line graph. .
NorwegianPå grunn av dette kan ikke antall brukere i disse rapportene sammenlignes direkte.
As a result, the number of users detailed in these reports should not be directly compared.
NorwegianDette er antall brukere som har sett 75 % (tredje fjerdedel) av en videoannonse.
A count of how many users have seen 75% (Quartile 3) of a video ad.
NorwegianDette er antall brukere som har sett 100 % (fjerde fjerdedel) av en videoannonse.
A count of how many users have seen 100% (Quartile 4) of a video ad.
NorwegianDette er antall brukere som har sett 50 % (andre fjerdedel) av en videoannonse.
A count of how many users have seen 50% (Quartile 2) of a video ad.
NorwegianFølgende er et eksempel på en nettadresse som inneholder det nødvendige antall parametere.
The following is a URL example containing the minimum required parameters.
NorwegianDekning er prosentandelen av antall annonseforespørsler som returnerte minst én annonse.
Coverage is the percentage of ad requests that returned at least one ad.
NorwegianKlikkfrekvensen for siden er antall annonseklikk delt på antall sidevisninger.
The page clickthrough rate (CTR) is the number of ad clicks divided by the number of page views.
NorwegianDu kan lagre et ubegrenset antall bilder i standardstørrelse på Google+.
You can store an unlimited number of standard size photos on Google+.
NorwegianPopulære apper: apper som viser sterk økning i antall installeringer de siste 24 timene.
Trending Apps: apps showing growth in installs in the last 24 hours.
NorwegianEt uendelig antall aper kunne aldri ha skrevet Shakespears verker.
An infinite number of monkeys could never write the works of Shakespeare.
NorwegianTilbakeførsler kan utstedes av et antall grunner, blant annet følgende:
Chargebacks may be issued for a number of reasons including but not limited to the following:
NorwegianDette er antall brukere som har sett de første 25 prosentene (første fjerdedel) av en videoannonse.
A count of how many users have seen the first 25% (Quartile 1) of a video ad.
NorwegianDette betyr også at du vil se et høyere antall for annonseforespørsler som mangler samsvar.
This also means you'll see a higher number for unmatched ad requests.
NorwegianHusk at nettgrensesnittet alltid viser antall samtaler, ikke meldinger.
Remember, the web interface shows counts of threads, not messages.