Norsk-engelsk oversettelse av "antakelig"

NO

"antakelig" engelsk oversettelse

NO

antakelig {adjektiv}

volume_up
antakelig

Eksempler av "antakelig" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianOg jeg tror at mange på den tiden antakelig syntes han var en raring.
And I think a lot of people in his day probably thought he was a bit of a kook.
NorwegianHvis du bare bruker IMAP fra mobile klienter, trenger du antakelig ikke å endre nåværende Gmail-etikettvaner.
If you only use IMAP from mobile clients, you probably don't have to change your current Gmail label habits.
NorwegianNå vet dere antakelig svaret på dette allerede.
NorwegianAntakelig er denne bare for kristen musikk.
NorwegianPoenget er at vi antakelig er vitne til, for første gang i den arabiske verdens historie, en revolusjon fra grasrota -- folkets revolusjon.
The point is that we are probably seeing, for the first time in the history of the Arab world, a revolution bottom-up -- people's revolution.
NorwegianDu ser antakelig opplevelsen av noe viktig, en liten smule frykt, men intens konsentrasjon, dypt, dypt skjerpet på å takle et ordentlig vanskelig problem.
You probably see the sense of urgency, a little bit of fear, but intense concentration, deep, deep focus on tackling a really difficult problem.
NorwegianHun brukte Michael Corleone som et flott eksempel, Al Pacinos rollefigur i "Gudfaren," og at hans bjelke antakelig var ønsket om å tilfredsstille sin far.
She gave a wonderful example of Michael Corleone, Al Pacino's character in "The Godfather," and that probably his spine was to please his father.