Norsk-engelsk oversettelse av "ansvarlig"

NO

"ansvarlig" engelsk oversettelse

NO

ansvarlig {adjektiv}

volume_up
ansvarlig (også: forpliktet, belastet)
Hvis du blir ansvarlig for en tilbakeførsel, gjelder følgende:
If you're found liable for a chargeback:
ansvarlig
Google er ikke ansvarlig for å bekrefte eller oppdatere utgivernes skatteinformasjon.
Google is not responsible for confirming or updating publisher tax information.
Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer via kontoene dine.
You are also responsible for all activities that occur under your accounts.
Som utgiver er du ansvarlig for å opprettholde en beholdning og trafikk av høy kvalitet.
As a publisher, you are responsible for maintaining high quality inventory and traffic.

Eksempler av "ansvarlig" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianGoogle er ikke ansvarlig for å bekrefte eller oppdatere utgivernes skatteinformasjon.
Google is not responsible for confirming or updating publisher tax information.
NorwegianDet har ikke vært noen reaksjon på forsvinnelsene, og ingen blir holdt ansvarlig.
There has been no response to the disappearance, and not one person has been held accountable.
NorwegianDu er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer via kontoene dine.
You are also responsible for all activities that occur under your accounts.
NorwegianSom utgiver er du ansvarlig for å opprettholde en beholdning og trafikk av høy kvalitet.
As a publisher, you are responsible for maintaining high quality inventory and traffic.
NorwegianGoogle er ikke ansvarlig for fakturatvister som oppstår ved kjøp i Chrome Nettmarked.
Google is not responsible for billing disputes arising from purchases on the Chrome Web Store.
NorwegianDu er bare ansvarlig for å betale for kjøpene, inkludert avgifter.
You're only responsible for paying for your purchases, including taxes.
NorwegianSom AdSense-utgiver er det i siste instans du selv som er ansvarlig for trafikken til annonsene dine.
However, AdSense publishers are ultimately responsible for the traffic to their ads.
NorwegianHvis søknaden godkjennes, foretas alle utbetalinger til den voksne som er ansvarlig for nettstedet.
If their application is approved, all payments will be made to the adult responsible for the site.
NorwegianDet er den gamle, ansvarlig for Windows og Office.
There's the old one, responsible for Windows and Office.
NorwegianOg han er ikke ansvarlig for det jeg sier om memer.
NorwegianHvis du blir ansvarlig for en tilbakeførsel, gjelder følgende:
NorwegianTil slutt kom jeg over en person som var ansvarlig for nettsiden.
And they passed me from one person to another to another, until eventually I got to a person who was in charge of the website.
NorwegianAnnonser som vises i appen din, er del av innholdet ditt, og du kan holdes ansvarlig for eventuelle brudd på retningslinjene i appen.
Ads shown in your app are part of your content and your app is responsible for any violations.
NorwegianDu er selv ansvarlig for å rådføre deg med verten og finne ut om vedkommende godtar bruk av AdSense.
Also, it is your responsibility to check with your host and determine if using AdSense is a violation of their terms of service.
NorwegianEr jeg ansvarlig for brukergenerert innhold?
NorwegianJeg er ansvarlig for hva jeg sier om memer.
NorwegianHvor, på nasjonalstatens nivå, makten er holdt ansvarlig og underlagt lovverket, men ikke på det internasjonale nivået.
And where, at the nation state level that power is held to accountability subject to the rule of law, on the international stage it is not.
NorwegianDet er samtidig du som står ansvarlig for å påse at appen din ikke krenker de immaterielle rettighetene til andre utviklere eller innholdsskapere.
At the same time, it's your responsibility to ensure that your app does not violate the IP of other developers or content creators.
NorwegianSom app-utvikler er du selv ansvarlig for å påse at appene dine ikke inneholder nettsøppel og at de er i samsvar med retningslinjene for innhold på Google Play.
As an app developer, it is your responsibility to ensure that your apps are free of spam and conform to Google Play content policies.
NorwegianHvis annonsøren avbryter en kampanje som allerede pågår, er annonsøren ansvarlig for betalingen for hele dagen da kampanjen ble avbrutt.
If the advertiser cancels a campaign that’s already underway, then the advertiser is responsible for payment for the full day on which they cancel the campaign.