Norsk-engelsk oversettelse av "anslag"

NO

"anslag" engelsk oversettelse

EN
NO

anslag {intetkjønn}

volume_up
anslag
volume_up
hit {subst.} (attack on a location)

Eksempler av "anslag" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianSom et første anslag, vi har disse greiene - tyve petahertz synapse-avfyringer.
So to a first approximation, we have these things -- twenty petahertz synapse firings.
NorwegianOg det gir oss en fin måte å uttrykke vårt anslag for livs usannsynlighet.
And that gives us a nice way to express our estimate of life's improbability.
NorwegianBeregnet inntekt, som er oppført i resultatrapportene dine, viser gode anslag for nylig kontoaktivitet.
Estimated earnings, which are visible in your Performance reports , reflect close estimates of recent account activity.
NorwegianDette beløpet er et anslag som kan endres når inntektene dine verifiseres mot slutten av hver måned.
This amount is an estimate that is subject to change when your earnings are verified for accuracy at the end of every month.
NorwegianMed de beregnede inntektene i disse rapportene får du tilgang til gode anslag for nylig kontoaktivitet så raskt som mulig.
These reports show estimated earnings to offer a close estimate of recent account activity as soon as possible.
NorwegianMen som et første anslag, er størrelsen på denne maskinen lik størrelsen – og kompleksiteten, omtrent som - hjernen din.
But to a first approximation, the size of this machine is the size -- and its complexity, kind of -- to your brain.
NorwegianAlle rapportsidene viser anslåtte inntekter, slik at vi kan gi deg et anslag over den seneste kontoaktiviteten så fort som mulig.
Your Reports pages all show estimated earnings to give you a close estimate of recent account activity as soon as possible.
NorwegianVi vet ikke hvor mange planeter som finnes i Universet, men et godt anslag er ti i tyvende potens, eller hundre milliarder milliarder.
We don't know how many planets there are in the universe, but a good estimate is about 10 to the 20, or 100 billion billion.
NorwegianMerk: Det kan hende du opplever at Googles søkeresultater gjenspeiler et omtrentlig anslag av posisjonen din, selv når denne innstillingen er slått av.
Note: You may notice that Google Search results reflect a rough approximation of your location even when this setting is turned off.