Norsk-engelsk oversettelse av "ansikt"

NO

"ansikt" engelsk oversettelse

EN
NO

ansikt {intetkjønn}

volume_up
ansikt (også: fjes)
volume_up
face {subst.} (part of head)
Ansikt til ansikt kommunikasjon har blitt raffinert gjennom millioner av år med utvikling.
Face-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.
Ansikt til Ansikt demonstrerte at det vi trodde var umulig var mulig -- og, vet du hva, til og med enkelt.
Face 2 Face demonstrated that what we thought impossible was possible -- and, you know what, even easy.
Du kan bruke video-Hangouter på Google+ for å ha videosamtaler ansikt til ansikt med opptil ni andre personer.
You can use video Hangouts on Google+ to have face-to-face video calls with up to nine other people.

Eksempler av "ansikt" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianAnsikt til ansikt kommunikasjon har blitt raffinert gjennom millioner av år med utvikling.
Face-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.
NorwegianJeg blir minnet på det hver dag, av hvert ansikt jeg ser, hver vegg jeg møter, at jeg tar feil.
I am told every day, by every face I see, every wall I face, that I am wrong.
Norwegianspørsmålstegn betyr at et ansikt har blitt oppdaget, men ikke merket.
question mark means a face has been detected, but not tagged.
NorwegianNår han møter henne ansikt til ansikt, så sier han at hun er en bedrager.
NorwegianAnsikt til Ansikt demonstrerte at det vi trodde var umulig var mulig -- og, vet du hva, til og med enkelt.
Face 2 Face demonstrated that what we thought impossible was possible -- and, you know what, even easy.
NorwegianHvilket ansikt vil du vise verden? Du kan velge et nesten hvilket som helst bilde som Gmail-bilde.
NorwegianDu kan bruke video-Hangouter på Google+ for å ha videosamtaler ansikt til ansikt med opptil ni andre personer.
You can use video Hangouts on Google+ to have face-to-face video calls with up to nine other people.
NorwegianStart videosamtaler: Ha samtaler ansikt til ansikt med 9 andre personer ved hjelp av videosamtaler i Hangouts.
Make video calls: Have face-to-face conversations with 9 other people using video calls from Hangouts.
Norwegian2:36 Kilimanjaro har fått et nytt ansikt uten is.
NorwegianI dag har klasserommene vanligvis øyer av pulter -- fire eller fem eller seks eller syv barn sitter ansikt til ansikt.
But nowadays, your typical classroom has pods of desks -- four or five or six or seven kids all facing each other.
NorwegianVi kalte prosjektet Ansikt til Ansikt.
NorwegianDet er ikke å overdrive å si at hva Gutenberg betydde for det skrevne ord, kan nå video på nettet gjøre det samme for ansikt til ansikt kommunikasjon.
It's not too much to say that what Gutenberg did for writing, online video can now do for face-to-face communication.
NorwegianJR, en semi-anonym fransk gateartist, bruker fotoapparat til å vise verden sitt sanne ansikt, ved å lime bilder av fjes på enorme lerret.
JR, a semi-anonymous French street artist, uses his camera to show the world its true face, by pasting photos of the human face across massive canvases.
NorwegianDette er en litt mer interessant en hvor halve ansikter ble vist til noen personer, og ble så listet opp fra vakrest til minst vakker og så vise fram et helt ansikt.
This is a more interesting one where half faces were shown to some people, and then to add them into a list of most beautiful to least beautiful and then exposing a full face.
NorwegianNår tilliten var på plass ville alle være en del av maratonet for å vise verden Libanons virkelige ansikt og Libaneserne og deres ønske om å leve i fred og harmoni.
Once that trust was built, everybody wanted to be part of the marathon to show the world the true colors of Lebanon and the Lebanese and their desire to live in peace and harmony.