Norsk-engelsk oversettelse av "annonsert"

NO

"annonsert" engelsk oversettelse

NO

annonsert {adjektiv}

volume_up
annonsert (også: kunngjort)
volume_up
advertised {adj.} (made known)

Eksempler av "annonsert" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianNår en Hangout On Air ikke er oppført, blir ikke arrangementet annonsert offentlig på Google+.
For an unlisted Hangout On Air, the event won’t be publicly promoted on Google+.
NorwegianMen de som hadde annonsert det sluttet etter bare 33 minutter, i gjennomsnitt, og når de ble spurt sa de at de følte de var mye nærmere å fullføre målet.
But those who had announced it quit after only 33 minutes, on average, and when asked afterwards, said that they felt much closer to achieving their goal.