Norsk-engelsk oversettelse av "annonse"

NO

"annonse" engelsk oversettelse

NO

annonse {hankjønn}

volume_up
annonse (også: reklame)
volume_up
ad {subst.} [fork.] (advertisement)
Dekning er prosentandelen av antall annonseforespørsler som returnerte minst én annonse.
Coverage is the percentage of ad requests that returned at least one ad.
I slike tilfeller vises en mindre annonse pent plassert midt i den større annonseenheten.
When this happens, the smaller ad is served neatly along the top of the larger ad unit.
For standard innholdsannonser teller vi klikk når en bruker klikker på en annonse.
For standard content ads, we count a click when a user clicks on an ad.
annonse
annonse (også: reklame)

Eksempler av "annonse" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianFor standard innholdsannonser teller vi klikk når en bruker klikker på en annonse.
For standard content ads, we count a click when a user clicks on an ad.
NorwegianDette var en annonse for "The Economist" for noen år siden,- -som gav oss tre valgmuligheter.
This was an ad from The Economist a few years ago that gave us three choices.
NorwegianI slike tilfeller vises en mindre annonse pent plassert midt i den større annonseenheten.
When this happens, the smaller ad is served neatly along the top of the larger ad unit.
NorwegianDekning er prosentandelen av antall annonseforespørsler som returnerte minst én annonse.
Coverage is the percentage of ad requests that returned at least one ad.
NorwegianI eksemplet til høyre ser du en delt anbefaling som vises i en annonse:
The example on the right shows a shared endorsement displayed in an ad:
NorwegianSånn hindrer du en bestemt annonse du har sett på nettstedet i å vises:
To prevent a specific ad that you've seen on your site from showing:
NorwegianHvis det er mulig å rulle opp og ned på siden, skal bare én annonse være synlig til enhver tid.
If the page scrolls, only one ad should be visible on screen at a time.
NorwegianFølg fremgangsmåten nedenfor for å hente en sporingsnettadresse for en annonse.
Follow these steps to obtain a tracking URL for an Ad.
NorwegianDet kan for eksempel hende at du ser en annonse på 160 x 600 i en annonseenhet på 300 x 600.
For example, you might see a 160x600 ad in a 300x600 ad unit.
NorwegianKoble mobilbrukerne dine til rett annonse til rett tid når de søker etter informasjon på farten.
Connect your mobile users with the right ad at the right time as they seek information on the go.
NorwegianDu må klargjøre en annonseforespørsel med relevante parametere for at det skal kunne spørres etter en annonse.
In order to request an ad, you must prepare an ad request with relevant parameters.
NorwegianTil høyre kan du se et eksempel på en mellomliggende annonse i et modalt vindu, vist utenfor selve appen.
At right is an example of an interstitial, modal ad that is displayed outside of the app.
NorwegianDette omfatter maksimalt én annonseenhet i størrelsen 300 x 600 (eller én annonse i lignende størrelse) per side.
This includes a maximum of one 300x600 ad unit (or similar sized ad) per page.
NorwegianEn samsvarende forespørsel telles for hver annonseforespørsel som returnerer minst én annonse til nettstedet.
A matched request is counted for each ad request that returns at least one ad to the site.
NorwegianMinimering av annonse-tagger (sørg for å fjerne tag-kommentarer)
Ad tag minification (make sure to remove tag comments)
NorwegianDet finnes ikke noe alternativ som utgiveren kan bruke til å avvise annonsørens annonse eller destinasjonsadresse
No option for publisher to reject an advertiser’s ad or destination URL
NorwegianNår en besøkende har klikket på en annonse, oppdateres beregnet inntekt basert på disse registrerte klikkene.
After a visitor clicks on an ad, estimated earnings are then updated based on these recorded clicks.
NorwegianEn annonseforespørsel telles hver gang nettstedet ber om at en annonse skal vises, selv om ingen annonser returneres.
An ad request is counted each time your site requests an ad to be served, even if no ad is returned.
NorwegianEn heldekkende annonse er en tekst-, bilde- eller multimedieannonse som vanligvis vises før eller etter innholdet.
A fullslot ad is a text, image, or rich media creative that usually appears before or after the content.
NorwegianHvis du viser en slik annonse i appen, anser vi dette som et brudd på retningslinjene, og vi kan komme til å suspendere appen.
If such an ad is displayed in your app, your app will be in violation of policy and subject to suspension.