Norsk-engelsk oversettelse av "angripe"

NO

"angripe" engelsk oversettelse

NO

angripe {verb}

volume_up
Og 1. juledagsbomberen lyktes nesten i å angripe USA.
And the Christmas Day bomber almost succeeded in attacking the United States of America.
Denne nigerianske studenten studerte i London, trente i Jemen, gikk ombord på et fly i Amsterdam for å angripe USA.
This Nigerian student studied in London, trained in Yemen, boarded a flight in Amsterdam to attack America.

Eksempler av "angripe" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianOg 1. juledagsbomberen lyktes nesten i å angripe USA.
And the Christmas Day bomber almost succeeded in attacking the United States of America.
NorwegianDenne nigerianske studenten studerte i London, trente i Jemen, gikk ombord på et fly i Amsterdam for å angripe USA.
This Nigerian student studied in London, trained in Yemen, boarded a flight in Amsterdam to attack America.
NorwegianDere vet at når bakterien kommer seg inn i dyret, i dette tilfelle, en mus, vil den vente med å angripe verten.
What you know is that when that bacterium gets into the animal, in this case, a mouse, it doesn't initiate virulence right away.
NorwegianVi tenkte, hva om vi kunne gjøre en slags endring av atferden, gjøre dem til bakterier som kan verken snakke, telle, uten evne til å angripe oss.
We thought, well what if we could sort of do behavior modifications, just make these bacteria so they can't talk, they can't count, and they don't know to launch virulence.
NorwegianJeg håper jeg har overbevist dere om at for sykdommer som kreft, overvekt og andre forhold ligger det kanskje stor kraft i å angripe deres fellesnevner, angiogenestesi.
I hope I've convinced you that, for diseases like cancer, obesity and other conditions, that there may be a great power in attacking their common denominator: angiogenesis.