Norsk-engelsk oversettelse av "angrep"

NO

"angrep" engelsk oversettelse

NO

angrep {intetkjønn}

volume_up
angrep
Vi bruker rapporten til å forhindre lignende angrep i fremtiden.
Also, we'll use the report to help thwart the attack and others like it.
Den forstår når de er mange nok til å kunne gå til angrep, og dyret vil til slutt dø.
It recognizes when it has enough bacteria that now they're going to launch their attack, and the animal dies.
3:03 Moriarty: Det er angrep hver eneste gang man drar ut.
3:03 MM: Every single time you go out there, there's attacks.
angrep
volume_up
attempt {subst.} (attack)
angrep
volume_up
charge {subst.} (impetuous attack)
angrep
volume_up
onrush {subst.} (violent attack)
angrep (også: slakt)
volume_up
onslaught {subst.} (violent attack)

Eksempler av "angrep" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianVi bruker rapporten til å forhindre lignende angrep i fremtiden.
Also, we'll use the report to help thwart the attack and others like it.
NorwegianDen forstår når de er mange nok til å kunne gå til angrep, og dyret vil til slutt dø.
It recognizes when it has enough bacteria that now they're going to launch their attack, and the animal dies.
Norwegian3:03 Moriarty: Det er angrep hver eneste gang man drar ut.
3:03 MM: Every single time you go out there, there's attacks.
NorwegianMitt siste angrep skulle være Søppelpressa.
My finishing move was going to be The Trash Compactor.
NorwegianIkke minst var jeg inne på hvordan de igangsetter sykdomsfremmkallende angrep ved å bruke 'quorum sansing'.
Of course, I've also told you that one of the important things they do is to initiate pathogenicity using quorum sensing.
NorwegianJeg mener, disse ungene, uten kontroll, kastet Molotov cocktails, og angrep politiet og brannfolkene, og plyndret alt de kunne komme over i butikkene.
I mean, these kids, without control, throwing Molotov cocktails, attacking the cops and the firemen, looting everything they could in the shops.
NorwegianBonnie Bassler oppdaget at bakterier "snakker" med hverandre, de gjør dette ved å bruke et kjemisk språk som gjør det mulig å koordinere forsvar og starte angrep.
Bonnie Bassler discovered that bacteria "talk" to each other, using a chemical language that lets them coordinate defense and mount attacks.
NorwegianOg vi gjorde en operasjon, og mitt kompani gjorde et morgenangrep -- du vet, et typisk morgengry angrep: du forbereder deg hele natta, og kommer deg til startstedet.
And we did an operation, and my company did a dawn attack -- you know, the classic dawn attack: you prepare all night, move to the line of departure.
NorwegianGjestebøker og kommentardeler på nettsteder er ofte utsatt for angrep fra nettsøppelroboter (bot-er), for eksempel skript som forsøker å legge ut tekst og koblinger automatisk.
Guest books and comment sections on sites are usually targeted by drive-by bot spam, e.g., scripts that try to post text and links automatically.