Norsk-engelsk oversettelse av "anerkjenne"

NO

"anerkjenne" engelsk oversettelse

NO

anerkjenne {verb}

volume_up
Men du passerer en viktig terskel når du blir moden nok til å anerkjenne hva det er som driver deg og å ta styringen over det.
But a major threshold is passed when you mature enough to acknowledge what drives you and to take the wheel and steer it.
16:00 Helt til slutt vil jeg anerkjenne mine to samarbeidspartnere,- -Wyatt Korff og Roy Caldwell, som jobbet med meg på dette.
16:00 So to conclude, I mostly want to acknowledge my two collaborators, Wyatt Korff and Roy Caldwell, who worked closely with me on this.

Eksempler av "anerkjenne" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianMen du passerer en viktig terskel når du blir moden nok til å anerkjenne hva det er som driver deg og å ta styringen over det.
But a major threshold is passed when you mature enough to acknowledge what drives you and to take the wheel and steer it.
Norwegian16:00 Helt til slutt vil jeg anerkjenne mine to samarbeidspartnere,- -Wyatt Korff og Roy Caldwell, som jobbet med meg på dette.
16:00 So to conclude, I mostly want to acknowledge my two collaborators, Wyatt Korff and Roy Caldwell, who worked closely with me on this.
NorwegianMen det er også tid for å avslutte vår fornekting og anerkjenne at vi ikke handler, vi er ikke i nærheten av å handle og vi kommer ikke til å handle før denne krisen treffer økonomien.
But it is also time that we ended our denial and recognized that we're not acting, we're not close to acting and we're not going to act until this crisis hits the economy.