Norsk-engelsk oversettelse av "analysere"

NO

"analysere" engelsk oversettelse

NO

analysere {verb}

volume_up
Med kraftige, fleksible og brukervennlige funksjoner kan du se og analysere trafikkdata på en helt ny måte.
Powerful, flexible and easy-to-use features let you see and analyze your traffic data in an entirely new way.
Utviklerkonsollen for Google Play har verktøyene som trengs for å analysere brukerstatistikk, og ta besutninger basert på dette.
The Google Play Developer Console provides the tools needed to analyze and act on your these user insights.
Deretter bruker vi en gren av matematikk kalt kontrollteori for å analysere disse modellene samt komponere algoritmer for å kontrollere de.
We then use a branch of mathematics called control theory to analyze these models and also to synthesize algorithms for controlling them.

Eksempler av "analysere" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianMed kraftige, fleksible og brukervennlige funksjoner kan du se og analysere trafikkdata på en helt ny måte.
Powerful, flexible and easy-to-use features let you see and analyze your traffic data in an entirely new way.
NorwegianUtviklerkonsollen for Google Play har verktøyene som trengs for å analysere brukerstatistikk, og ta besutninger basert på dette.
The Google Play Developer Console provides the tools needed to analyze and act on your these user insights.
NorwegianOg ved å analysere de ulike merkverdighetene og kompleksitetene ved språk tror jeg vi kan få et vindu inn mot hva som holder oss gående.
And then by analyzing the various quirks and complexities of language, I think we can get a window onto what makes us tick.
NorwegianDeretter bruker vi en gren av matematikk kalt kontrollteori for å analysere disse modellene samt komponere algoritmer for å kontrollere de.
We then use a branch of mathematics called control theory to analyze these models and also to synthesize algorithms for controlling them.
NorwegianHvis du ikke finner ut hvorfor inntektene synker ved å gjennomgå disse beregningene, bør du ta en kikk på de andre måtene å analysere fallende inntekter på.
If you’re not finding any clues about your declining revenue during your review of these metrics, try taking a look at some more ways of analyzing declining revenue.
NorwegianHensikten bak hver enkelt av disse diagramtypene er å vise dataene på en måte som er enkel å forstå, og gi informasjon som er viktig når du skal analysere aktivitet på kontoen din.
Each of these graph types serves to show your data in a way that makes it easy for you to understand and provides the essential information for you to analyze activity on your account.
NorwegianVi bruker både automatiske og manuelle systemer for å analysere alle annonseklikk for enhver ugyldig klikkaktivitet som kan gi en kunstig økning av annonsørkostnadene eller utgiverinntektene.
To do this, we use both automated systems and human reviews, analyzing all ad clicks for any invalid click activity that may artificially drive up an advertiser's costs or a publisher's earnings.