Norsk-engelsk oversettelse av "analyse"

NO

"analyse" engelsk oversettelse

EN

"to analyse" norsk oversettelse

NO

analyse {hankjønn}

volume_up
1. alminnelig
analyse
Og i vår analyse av de Amerikanske statene, finner vi tilsvarende kontraster.
And in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
Ressurser for nettansvarlige Sporing og logging for nettsteder Analyse av nettstedtrafikk
Webmaster resources Website tracking and logging Site traffic analysis
En slik analyse kan avdekke potensielle trender eller hull.
This type of analysis can uncover potential trends or gaps.
2. kjemi
analyse
Og i vår analyse av de Amerikanske statene, finner vi tilsvarende kontraster.
And in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
Ressurser for nettansvarlige Sporing og logging for nettsteder Analyse av nettstedtrafikk
Webmaster resources Website tracking and logging Site traffic analysis
En slik analyse kan avdekke potensielle trender eller hull.
This type of analysis can uncover potential trends or gaps.
3. matematikk
analyse
Og i vår analyse av de Amerikanske statene, finner vi tilsvarende kontraster.
And in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
Ressurser for nettansvarlige Sporing og logging for nettsteder Analyse av nettstedtrafikk
Webmaster resources Website tracking and logging Site traffic analysis
En slik analyse kan avdekke potensielle trender eller hull.
This type of analysis can uncover potential trends or gaps.
EN

to analyse [analysed|analysed] {verb}

volume_up
to analyse (også: to analyze)

Eksempler av "analyse" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianOg i vår analyse av de Amerikanske statene, finner vi tilsvarende kontraster.
And in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
NorwegianRessurser for nettansvarlige Sporing og logging for nettsteder Analyse av nettstedtrafikk
Webmaster resources Website tracking and logging Site traffic analysis
NorwegianNaturlovene er skrevet i lover; diktert i matematisk analyse.
The laws of nature are written in the language of calculus.
NorwegianEn slik analyse kan avdekke potensielle trender eller hull.
This type of analysis can uncover potential trends or gaps.
NorwegianOg på toppen av den pyramiden, er matematisk analyse.
NorwegianGoogle BigQuery er en nettjeneste du kan bruke for å foreta interaktiv analyse av store datasett – opptil flere milliarder rader.
Google BigQuery is a web service that lets you do interactive analysis of massive datasets—up to billions of rows.
NorwegianMatematisk analyse er et viktig emne.
NorwegianOm vi bare forlenger trendene, uten noen form for avansert analyse, til 2050, så er det to ting som kan øke energiforbruket.
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis, to 2050, there are two things that can increase the energy use.
NorwegianOg det fikk meg til å undre: Om man tok all denne informasjonen og puttet den gjennom en statistisk analyse kunne man lage en TED talk?
And it got me wondering: If you took all this data and put it through statistical analysis, could you reverse engineer a TEDTalk?
NorwegianDet er analyse av trender.
NorwegianOg en lignende analyse, tror jeg, kan brukes på det mulige ubehaget ved en forespørsel om sex, og andre tilfeller hvor troverdig benektelse er en fordel.
And a similar analysis, I think, can apply to the potential awkwardness of a sexual solicitation, and other cases where plausible deniability is an asset.
NorwegianOg alle studenter som studerer matematikk, vitenskap, ingeniørfag eller økonomi, burde absolutt lære matematisk analyse i løpet av første klasse på universitetet.
And every student who studies math, science, engineering, economics, they should definitely learn calculus by the end of their freshman year of college.
NorwegianMen jeg er her for å påstå, som en matematikk-professor, at veldig få folk faktisk vil bruke matematisk analyse på en bevisst og meningsfylt måte i sitt daglige virke.
But I'm here to say, as a professor of mathematics, that very few people actually use calculus in a conscious, meaningful way, in their day-to-day lives.
NorwegianJeg måtte gjøre en analyse av energiforbruket i verden.
4:43 So how come [this is] something that everyone uses and they think others will not stop it? What is special with this? I had to do an analysis about the energy used in the world.

Synonymer (engelsk) for "analyser":

analyser
English