Norsk-engelsk oversettelse av "amerikansk"

NO

"amerikansk" engelsk oversettelse

NO

amerikansk {adjektiv}

volume_up
amerikansk
Den enkle, den lette tingen, er dette: Hvis du er amerikansk borger, ringer du din representant, ring din senator.
The simple thing, the easy thing, is this: if you're an American citizen, call your representative, call your senator.
11:44 Og hvis du ikke er en amerikansk statsborger, kan du kontakte amerikanske borgere som du kjenner og oppmuntre dem til å gjøre det samme.
11:44 And if you're not an American citizen, you can contact American citizens that you know and encourage them to do the same.
Eller et amerikansk eksempel: ta Capitolbygningen og pakk 3000 av dem inn i den blokka, så har dere omtrent hvor stor den var.
Or if you take an American reference, to the U.S. Capitol Building and you pack 3,000 Capitol Buildings into that block, it would be equivalent to how large that block was.

Eksempler av "amerikansk" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianDen enkle, den lette tingen, er dette: Hvis du er amerikansk borger, ringer du din representant, ring din senator.
The simple thing, the easy thing, is this: if you're an American citizen, call your representative, call your senator.
NorwegianEndringene av Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA, amerikansk lov om barns personvern på nettet) trådte i kraft 1. juli 2013.
Changes to the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) went into effect on July 1, 2013.
NorwegianFor å gjøre dette enklere sender vi skatteskjema 1099 og 1042-S til aktuelle utgivere, i samsvar med amerikansk skattelovgivning.
In order to facilitate this, we send IRS forms 1099 and 1042-S to qualifying publishers as required by US tax law.
NorwegianEksempel på PC-tastatur (amerikansk oppsett)
NorwegianDatamaskin Amerikansk engelsk: Åpne Google+ > klikk på Explore-fanen øverst > gå til Explore Google+-kortet og klikk på What's hot
Desktop US English users: Open Google+ > click the Explore tab at the top > on the Explore Google+ card, click What's hot
Norwegian11:44 Og hvis du ikke er en amerikansk statsborger, kan du kontakte amerikanske borgere som du kjenner og oppmuntre dem til å gjøre det samme.
11:44 And if you're not an American citizen, you can contact American citizens that you know and encourage them to do the same.
Norwegian1:32 Vi ruller fremover i tid, en av de som leste denne artikkelen var en fyr ved navn Doug Engelbart, og han var en amerikansk luftforsvarsoffiser.
1:32 So spinning forward, one of the guys who read this article was a guy called Doug Engelbart, and he was a U.S. Air Force officer.
NorwegianDu kan gå til skattemyndighetenes (IRS') nettsted for å få mer informasjon om hvordan du skaffer deg et amerikansk skattenummer (TIN): IRS' informasjonsside.
You can visit the Internal Revenue Service (IRS) website for more information on obtaining a U.S. TIN: IRS information page.
NorwegianEller et amerikansk eksempel: ta Capitolbygningen og pakk 3000 av dem inn i den blokka, så har dere omtrent hvor stor den var.
Or if you take an American reference, to the U.S. Capitol Building and you pack 3,000 Capitol Buildings into that block, it would be equivalent to how large that block was.
NorwegianHvis du er en privatperson og ikke-amerikansk borger og du får inntekter via AdSense-programmet, regnes disse inntektene som betaling for personlige tjenester.
If you are a nonresident alien individual who earns revenue through our AdSense program, this revenue is characterized as payments for personal services.
NorwegianSom en amerikansk statsborger, etnisk jemenitt, som for tiden er i skjul i Jemen, som inspirerte en Nigerianer (Trusebomberen), sønnen av direktøren for Nigerias Nasjonalbank.
As an American citizen, ethnically a Yemeni, in hiding currently in Yemen, who inspired a Nigerian, son of the head of Nigeria's national bank.
Norwegian16:43 Under omstendighetene er det ekstremt viktig at hvert enkelt amerikansk barn som går ut av skolen kan tilberede 10 oppskrifter som vil redde livene deres.
16:43 Under the circumstances, it's profoundly important that every single American child leaves school knowing how to cook 10 recipes that will save their life.
NorwegianVed å illustrere triksene for å gjøre store problemer mindre, koker han en enorm informasjonsgrafikk over amerikansk strategi i Afghanistan ned til noen få elementære poenger.
Illustrating the tips and tricks for breaking down big issues, he distills an overwhelming infographic on U.S. strategy in Afghanistan to a few elementary points.
NorwegianBrødrene Jonny, Robbie og Tommy Mizzone, alle under 16 år, kommer fra New Jersey, en amerikansk delstat bedre kjent for Bruce Springsteens rock enn for Earl Scruggs bluegrass.
All under the age of 16, brothers Jonny, Robbie and Tommy Mizzone are from New Jersey, a US state that's better known for the rock of Bruce Springsteen than the bluegrass of Earl Scruggs.