Norsk-engelsk oversettelse av "alvorlig"

NO

"alvorlig" engelsk oversettelse

EN
NO

alvorlig {adjektiv}

volume_up
alvorlig (også: seriøs)
And this is a serious clinical problem.
Situasjonen er, for å være ærlig, svært alvorlig.
The situation, to be honest, is very serious.
Den narkotikapolitikken vi har hatt på plass i 40 år er mer enn moden for en svært alvorlig gjennomtenkning spør du meg.
The drugs policy which we've had in place for 40 years is long overdue for a very serious rethink, in my opinion.
alvorlig (også: sterk, hard, heftig)
Du kan også foreslå at vennen din tar kontakt med en rådgiver eller politiet hvis vedkommende er utsatt for noe alvorlig.
You can also let the person know that they can get in touch with a counselor or law enforcement if they’re experiencing something severe.

Eksempler av "alvorlig" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianGoogle Play tar rapporter om upassende eller problematisk innhold svært alvorlig.
Google Play takes reports of inappropriate or problematic content very seriously.
NorwegianAv denne grunn ser vi svært alvorlig på rapporter om misbruk eller brudd på retningslinjene.
For this reason, we take reports of policy violations or abuses very seriously.
NorwegianBrudd på programretningslinjene våre er noe som Google tar svært alvorlig.
As you may know, Google takes issues regarding program policy compliance very seriously.
NorwegianBrudd på programretningslinjene er noe som Google tar svært alvorlig.
As you may know, Google takes issues regarding program policy compliance very seriously.
NorwegianGoogle tar personvern og kontosikkerhet svært alvorlig.
Google takes privacy and account security very seriously.
NorwegianSituasjonen er, for å være ærlig, svært alvorlig.
NorwegianVi tar trakassering og mobbing svært alvorlig.
NorwegianDen narkotikapolitikken vi har hatt på plass i 40 år er mer enn moden for en svært alvorlig gjennomtenkning spør du meg.
The drugs policy which we've had in place for 40 years is long overdue for a very serious rethink, in my opinion.
NorwegianOg, helt alvorlig, jeg kan bruke høyhælte sko.
NorwegianOg dette er et alvorlig klinisk problem.
NorwegianVi tar slik aktivitet svært alvorlig.
Norwegian8:02 men samtidig innrømme at det er et alvorlig tilfelle, fordi det er et vitenskaplig konsensus om dette mønsteret nå.
8:02 On the other hand, try to say that this is not the case, because there is a scientific consensus about this pattern now.
NorwegianDu kan også foreslå at vennen din tar kontakt med en rådgiver eller politiet hvis vedkommende er utsatt for noe alvorlig.
You can also let the person know that they can get in touch with a counselor or law enforcement if they’re experiencing something severe.
Norwegian9:54 Så jeg dro tilbake til Nescastle med disse resultatene og fastslo at det var noe som skjedde her som definitivt begynte å bli alvorlig.
9:54 So I came back to Newcastle with these results and decided that there was something happening here that definitely was getting very serious.
NorwegianHos Google tar vi personvernet og sikkerheten din svært alvorlig, og vi gjenoppretter bare kontoer når vi er sikre på at de gjenopprettes for eieren av kontoen.
At Google, we take your privacy and security very seriously, and we will only return an account when we’re sure that it’s being returned to the account owner.
NorwegianVi i Google er svært klar over den tilliten brukerne våre har til oss, så vi tar vårt ansvar med å beskytte personvernet til de som bruker Googles tjenester svært alvorlig.
At Google, we’re keenly aware of the trust users place in us, and we take our responsibility to protect the privacy of people who use Google services very seriously.
NorwegianVi i Google er svært klar over den tilliten brukerne våre har til oss, så vi tar vårt ansvaret med å beskytte personvernet til de som bruker Googles tjenester svært alvorlig.
At Google, we’re keenly aware of the trust users place in us, and we take our responsibility to protect the privacy of people who use Google services very seriously.
NorwegianVi tar problemet med ugyldige klikk og sidevisninger svært alvorlig, og vi har et eget team med eksperter, i tillegg til automatiske systemer, som varsler og undersøker all uvanlig aktivitet.
We take the issue of invalid clicks and page impressions very seriously and have a dedicated team of specialists, as well as automated systems, to flag and review any unusual activity.