Norsk-engelsk oversettelse av "alternativt"

NO

"alternativt" engelsk oversettelse

NO

alternativt {adjektiv}

volume_up
alternativt

Eksempler av "alternativt" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianAlternativt kan du klikke på Brukere på menyraden for å bytte til en annen bruker.
Alternatively, you can click Users in the menu bar to switch to another user.
NorwegianAlternativt kan du sende inn varsel om krenkelse via nettskjemaet vårt.
Alternatively you can file a notice of infringement with us through our online form.
NorwegianDu kan alternativt vurdere å skifte til en standardmal for den aktuelle enkeltsiden.
Or consider switching using a standard template for your single page.
Norwegiankan du forsøke å laste ned nettleseren med et alternativt installasjonsprogram, som er tilgjengelig på koblingene nedenfor.
try downloading the browser using an alternate installer, available through the links below.
NorwegianAlternativt kan du klikke på Ny egendefinert kanal.
NorwegianAlternativt, hvis du helst ikke vil gjøre appaktiviteten din synlig for noen, kan du velge Bare du.
The app will show you a permissions screen if it would like to share your information on Google provided services. From the permissions screen:
NorwegianAlternativt, kan du gjøre følgende:
NorwegianAlternativt kan du deaktivere bruken av SSL i Gmail ved å fjerne merket for «Bruk alltid en sikker tilkobling (SSL) ved henting av e-post» på Kontoer-fanen i e-postinnstillingene dine.
Alternatively, you can disable using SSL in Gmail by unchecking ‘Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail’on the Accounts tab in your Mail settings.