Norsk-engelsk oversettelse av "alternativ"

NO

"alternativ" engelsk oversettelse

NO

alternativ {intetkjønn}

volume_up
alternativ
Slik legger du en alternativ e-postadresse til Google-kontoen:
To add an alternate email address to your Google Account, just follow these steps:
address as an alternate email addresses.
Hvis du ikke har angitt en alternativ e-postadresse, venter du et døgn og svarer på sikkerhetsspørsmålet.
If you didn't provide an alternate email address, wait 24 hours and answer your security question.
alternativ
volume_up
alternative {subst.} (other)
Forresten, jeg syns Homer Groenings film presenterer et vakkert alternativ til det han hevder.
By the way, I find Homer Groening's film presented a beautiful alternative to that very claim.
Her har du for eksempel en alternativ metode for å få en liste over samtaler med en bestemt etikett:
For example, here's an alternative method for getting a list of conversations with a particular label:
Tips: Hvis du bruker Chromebook, kan du benytte deg av funksjonen gjestesurfing som et alternativ til inkognitomodus.
Tip: If you're using a Chromebook, you can use the guest browsing feature as an alternative to incognito mode.
alternativ (også: mulighet)
volume_up
option {subst.} (choice)
I eksemplet i midten har brukeren et fullgodt alternativ for å avvise annonseveggen.
The center example provides an adequate option to let the user dismiss the ad wall.
Rådfør deg med banken din for å finne ut hvilket alternativ som er gunstigst for deg.
Please check with your bank to confirm what option will work best for you.
I mellomtiden kan du bruke et annet alternativ for gjenoppretting.
In the meantime, you can use a different recovery option.

Eksempler av "alternativ" på engelsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

NorwegianI eksemplet i midten har brukeren et fullgodt alternativ for å avvise annonseveggen.
The center example provides an adequate option to let the user dismiss the ad wall.
NorwegianMerk: Det kan hende at alternativ 2 og 3 ikke støttes av e-postleverandøren din.
Note: Options 2 and 3 may not be be supported by your email provider.
NorwegianRådfør deg med banken din for å finne ut hvilket alternativ som er gunstigst for deg.
Please check with your bank to confirm what option will work best for you.
NorwegianSlik legger du en alternativ e-postadresse til Google-kontoen:
To add an alternate email address to your Google Account, just follow these steps:
NorwegianNår du deler noe, legger du kanskje merke til et alternativ for å dele med dine utvidede kretser.
When you share something, you might notice an option to share with your extended circles.
NorwegianForresten, jeg syns Homer Groenings film presenterer et vakkert alternativ til det han hevder.
By the way, I find Homer Groening's film presented a beautiful alternative to that very claim.
NorwegianNoen filmer på Google Play har et alternativ for utleie.
The option of renting content is available for some movies on Google Play.
NorwegianHvis du ser et alternativ for gjenoppretting som du tror at du ikke har lagt til selv:
If you see a recovery option you don’t think you added:
NorwegianI mellomtiden kan du bruke et annet alternativ for gjenoppretting.
In the meantime, you can use a different recovery option.
NorwegianDu får se et alternativ for å redigere profilen din på den siden.
You’ll see an option to edit your profile on that page.
NorwegianDet finnes ikke noe alternativ som utgiveren kan bruke til å fornye en kampanje når den er avsluttet
No option for publisher to renew a campaign when it finishes
NorwegianHer har du for eksempel en alternativ metode for å få en liste over samtaler med en bestemt etikett:
For example, here's an alternative method for getting a list of conversations with a particular label:
NorwegianDet finnes ikke noe alternativ som utgiveren kan bruke til å avvise annonsørens annonse eller destinasjonsadresse
No option for publisher to reject an advertiser’s ad or destination URL
NorwegianHvis du ikke har angitt en alternativ e-postadresse, venter du et døgn og svarer på sikkerhetsspørsmålet.
If you didn't provide an alternate email address, wait 24 hours and answer your security question.
NorwegianVelg et alternativ nedenfor, så får du instruksjoner om hvordan du legger til andre adresser til Gmail-kontoen.
Select an option below for instructions on how to add your other addresses to your Gmail account.
NorwegianFor hvert felt får du se et alternativ for å velge hvilke personer du vil dele den informasjonen med.
For each field, you’ll be given the option to select the people to whom you’d like to share that information.
NorwegianDu kan også laste ned alle bøkene i biblioteket ditt ved å velge Last ned alle e-bøkene fra Alternativ-menyen.
You can also download every book in your library by selecting Download All eBooks from the Option Menu.
NorwegianMed denne innstillingen kan du velge hvilket alternativ for fjerning som skal vises når du ser gjennom e-poster og varsler.
This setting makes your preferred remove action visible while viewing messages and notifications.
NorwegianHvis du ikke ser noe alternativ for å legge inn omtaler, har ikke bedriftseieren bekreftet denne lokale Google+-siden.
If there isn’t the option to leave a review, the business owner hasn't verified this local Google+ Page.
NorwegianTips: Hvis du bruker Chromebook, kan du benytte deg av funksjonen gjestesurfing som et alternativ til inkognitomodus.
Tip: If you're using a Chromebook, you can use the guest browsing feature as an alternative to incognito mode.