Norsk-engelsk oversettelse av "alter"

NO

"alter" engelsk oversettelse

EN
EN

"to alter" norsk oversettelse

NO

alter {intetkjønn}

volume_up
1. religion
alter
EN

to alter [altered|altered] {verb}

volume_up
1. alminnelig
Will expandable ads alter my site's layout or be disruptive to my users?
Kommer de utvidbare annonsene til å endre layouten på nettstedet mitt eller virke forstyrrende for brukerne mine?
Selective Tune parts of your photo without altering others by using control points.
Selektiv Ved å bruke kontrollpunkter kan du justere deler av bildet ditt uten å endre andre deler.
And what's more exciting than just turning what's currently in the computer physical is to start imagining how programming the world will alter even our daily physical activities.
Og det som er enda mer spennende enn å gjøre det som nå er inni datamaskinen fysisk er å begynne å tenke på hvordan programmering av verdenen vil endre det vi gjør daglig.
to alter (også: to change)
9:25 If however, we can go back and alter our relationship, re-vision our relationship to past people and events, neural pathways can change.
9:25 Men dersom, vi kan gå bakover i tid og forandre forholdene våre, revidere forholdene til personer og hendelser fra fortiden, kan neurologiske baner forandre seg.
2. "to castrate", medisin